Inwestycja budowlana w zwartej zabudowie miejskiej

Zwarta zabudowa zdecydowanie utrudnia prowadzenia prac budowlanych. Trudności są o tyle większe jeśli dodatkowo w trakcie prac budowlanych napotykamy na pozostałości wcześniej istniejących budynków na terenie naszej inwestycji. Taką sytuację bardzo często można obserwować na warszawskich inwestycjach zlokalizowanych w Śródmieściu, na Woli, Ochocie czy Mokotowie.

Jako przykład może posłużyć obecnie rozpoczęta budowa przy ul. Boryszewskiej na Mokotowie.

W trakcie wykonywania wykopu pod garaż podziemny odnaleziono nie tylko fragmenty piwnic przedwojennej kamienicy, ale również szereg starych instalacji podziemnych. Odkopano liczne studzienki kanalizacyjne oraz przedwojenny ciąg drenarski, który musi zostać odbudowany. W trakcie realizacji inwestycji w zwartej zabudowie miejskiej istotnym elementem jest zabezpieczenie budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie wykopu. W wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie specjalnych zabezpieczeń poprzez wykonanie palisady lub podbicia fundamentów. Konieczne jest także zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp oraz zabezpieczenia ich przed wpływem czynników atmosferycznych.

Dodatkową trudność na opisywanej budowie stanowi jej lokalizacja, na krawędzi Skarpy Warszawskiej oraz skomplikowana budowa geologiczna w tym rejonie. Pod warstwą gruntów nasypowych o znacznej miąższości zalegają glacitektonicznie zdeformowane iły plioceńskie.