Droga ekspresowa nr 7

W styczniu GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Strabag i Mota-Engil na budowę odcinka Skarżysko - Występa. Odcinek ma powstać w ciągu 18 miesięcy i kosztować 643,5 miliona złotych. Od Skarżyska w kierunku Kielc nowa droga przez 3 km będzie budowana w miejscu istniejącej, natomiast dalej trasa zostaje przesunięta w kierunku zachodnim, tworząc obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy.

Na odcinku o długości 17 kilometrów przewiduje się budowę 4 estakad, 8 wiaduktów, 2 mostów, 10 mniejszych obiektów mostowych, 2 kładek dla pieszych, 2 przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych, murów oporowych i innych obiektów. Budowa ma zostać zakończona do 15 grudnia 2010 roku.