Cegielnia

Gdy w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia spadkobiercy dawnego właściciela odzyskali teren przy ulicy Madalińskiego w Warszawie szybko zdecydowali się na jego sprzedaż. Przezorni nabywcy przed kupnem działki zlecili wykonanie badań geotechnicznych. Przeprowadzone wiercenia wykazały że w podłożu występują grunty nasypowe o znacznej miąższości. Miejscami nasypy sięgały do głębokości 17 metrów poniżej poziomu terenu. W środku Mokotowa, na placu otoczonym budynkami znalazła się taka przykra niespodzianka. Zagadkę wyjaśniły stare plany Warszawy. Okazało się że jeszcze na początku XX wieku przy ulicy Madalińskiego znajdowała się cegielnia. Znajdującą się w podłożu glinę wykorzystano do produkcji cegieł, a powstałe wyrobisko z biegiem czasu wypełniono różnego typu materiałem. Inwestorzy zdecydowali się kupić teren ale jego cena została oczywiście obniżona. Dziś na tym placu stoją już budynki. Zostały one posadowione na palach CFA.

Tamtą sytuację przypomina budowa realizowana przez firmę Skanska na terenie szpitala Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Teren szpitala graniczy z opisanym powyżej osiedlem mieszkaniowym. Wykopy wykonane zostały w obudowie ze ścian szczelinowych. Część wykopów jest szerokoprzestrzenna. I tu także natrafiono na stare wyrobisko cegielni. Na zdjęciach wyraźnie widoczne są grunty nasypowe zalegające w podłożu.