Budowa trasy S8 na odcinku Białystok-Jeżewo

Ten 24,5 kilometrowy fragment drogi pochłonie kwotę 645 mln złotych. Jest to cena projektu, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonawstwa, ponieważ kontrakt jest realizowany w trybie zamówienia "Projektuj i zbuduj". Generalnym wykonawcą wszystkich prac jest konsorcjum firm: Mota - Engil Polska SA, Strabag Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdańsk.

Obecnie trwają prace budowlane na całym odcinku trasy, jednak z różnym ich zaawansowaniem, stąd jednocześnie możemy obserwować różne etapy konstrukcji podbudowy drogowej. Na fotografii 1 pokazano fragment budowy, gdzie konieczna była wymiana gruntu w warstwie przypowierzchniowej. Taki zabieg wykonujemy jeśli zalegające grunty są wysadzinowymi (nieodpornymi na przemarzanie) utworami spoistymi lub ich nośność jest niewystarczająca do przeniesienie obciążeń od konstrukcji drogi i ruchu pojazdów. W miejsce tych gruntów wbudowuje się piasek lub pospółkę (fot.2), zagęszczając ją warstwami do uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia (Is), w przypadku dróg ekspresowych Is ≥ 1.02. Badanie zagęszczenia zazwyczaj wykonuje się przy użyciu płyty statycznej VSS. Do obciążenia płyty używa się przeważnie ciężkiego sprzętu budowlanego, który jest najłatwiej dostępnym obciążeniem na palcu budowy – fot.3. Jeśli zagęszczenie podbudowy jest wystarczające, można układać na niej kolejne warstwy (fot.4), które również wymagają zagęszczenia (fot. 5).