Budowa przy Niedźwiedziej

Wykonawcę ścian szczelinowych - firmę "Bruckner Grundbau", która pracowała przy budowie metra (stacja Wawrzyszew) spotkaliśmy przy ulicy Niedżwiedziej w Warszawie, gdzie realizowany jest budynek mieszkalny z dwupoziomowym garażem podziemnym. Inwestorem jest hiszpańska firma "Realia Polska". A generalnym wykonawcą "Mostostal Warszawa". Ciekawa operacja poprzedziła budowę. Na działce przesunięty został kilkudziesięcioletni jesion rosnący w miejscu projektowanej budowy. Drzewo szczęśliwie przeżyło przeprowadzkę.