Budowa Mostu Północnego

Budowa Mostu Północnego prawdopodobnie się opóźni, z powodu braku współpracy pomiędzy miejskimi instytucjami. Warszawskie wodociągi miały do 2010 roku zbudować tunel ściekowy na Młocinach, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy przesyłane były by do Oczyszczalni Czajka. Inwestycja prawdopodobnie nie zostanie wykonana na czas, jak przyznają wodociągi.

Grozi to Warszawie otrzymaniem kary za odprowadzanie ścieków do Wisły w wysokości 1,5 mld zł i odebranie 1 mld zł unijnych dotacji na tę inwestycję, a także opóźnieniem budowy Trasy Mostu Północnego, pod którą mają przebiegać rury łączące oba brzegi Wisły. Jeżeli one nie powstaną, nie pobiegnie nad nimi Trasa Mostu Północnego, planowana do oddania w 2011 r. i jej otwarcie prawdopodobnie przesunie się na 2012 r.

źródło: gazeta.pl