Aktualności: Budowa metra

 • Wentylatornie szlakowe

  Budowa metra to nie tylko stacje i tunele szlakowe. Na potrzeby takiej inwestycji należy wykonać wiele obiektów, o których istnieniu użytkownik kolejki podziemnej prawdopodobnie nigdy się nie dowie. Podczas obecnie realizowanej II linii metra budowane są m.in. liczne przepompownie oraz wentylatornie szlakowe. Zadaniem tych ostatnich jest zapewnienie niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń pasażerskich i socjalnych oraz stworzenie odpowiednich warunków termicznych i wilgotnościowych poprzez usuwanie nadmiaru ciepła oraz wilgoci.

 • Szyb startowy tarczy TBM

  Jeden z szybów startowych dla tarczy TBM zlokalizowany zostanie za stacją C9 – Rondo Daszyńskiego. Konstrukcję szybu stanowią ścianki szczelinowe o grubości od 120 do 140 cm oraz płyta fundamentowa. Na czas budowy szybu konieczne było uszczelnione dna wykopu za pomocą jet groutingu. Obecnie wykonywany jest strop pośredni nad stacją oraz nad w/w szybem, który po zakończeniu prac budowlanych zostanie przekształcony w halę torów odstawczych II linii metra. Na placu budowy zmontowano już niektóre elementy maszyny TBM 644, która zacznie drążenie tunelu szlakowego w kierunku Pragi, w momencie ukończenia szybu startowego.

 • Stacja C13 Powiśle

  Stacja Powiśle zlokalizowana jest pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie a nabrzeżem wiślanym. Nad stacją przebiegać będzie tunel Wisłostrady. Stacja Powiśle złożona będzie z czterokondygnacyjnego podziemnego korpusu, a jego płyta denna posadowiona zostanie na głębokości około 25 metrów ppt. Głębiej znajdować się będzie jedynie stacja Nowy Świat. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu płyty stropowej stacji.

 • Stacja C11 Świętokrzyska

  Już podczas budowy pierwszej linii metra stację metro Świętokrzyska zaplanowano jako stacje przesiadkową. Stacja II linii (C11 Świętokrzyska) znajdować się będzie pod stacją I linii - obie połączone będą ruchomymi schodami. Obecnie prace budowlane w tym miejscu sprowadzają się do usuwania kolizji energetycznych, wodociągowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych i innych. W następnym etapie wykonane zostaną ściany szczelinowe. W pobliżu stacji Świętokrzyska otworzono pawilon mieszczący punkt informacji o budowie II linii Metra.

 • Łącznik pomiędzy I i II linią metra

  Połączenie obecnie budowanej II linii metra z już istniejącą jest bardzo istotnym elementem budowy. Łącznik będzie jednotorowym tunelem prowadzącym ze stacji Centrum I linii, gdzie już od lat czeka specjalnie przygotowana w tym celu komora łącznika. Połączenie z drugą linią metra zlokalizowane będzie pomiędzy stacją Świętokrzyska a stacją Rondo ONZ, w bliskim sąsiedztwie zaprojektowanego w tym miejscu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Część tunelu, w trakcie prowadzenia prac budowlanych, wykorzystana zostanie jako komora do demobilizacji tarczy TBM.

 • Następna stacja: C9 Rondo Daszyńskiego

  Rozpoczęły się prace budowlane przy II linii metra w Warszawie. Największy postęp prac obserwuje się na stacji oznaczonej jako C9 – Rondo Daszyńskiego. W obrębie wykonanych ścian szczelinowych, przy zastosowaniu metody stropowej, powstaje stacja podziemna wraz z torami odstawczymi. Obecnie wykonywane są prace przygotowawcze pod wykonanie górnej płyty stropowej oraz jednocześnie trwa wykonywanie uszczelnienia dna w obrębie torów odstawczych wewnątrz wykonanych wcześniej ścian szczelinowych. Uszczelnienie przy pomocy metody jet grouting konieczne jest ze względu na brak występowania naturalnej warstwy utworów spoistych odcinającej dopływ wody przez dno wykopu.

 • Dworzec Gdański

  Przy Dworcu Warszawa Gdańska trwa budowa przejścia podziemnego, które połączy stację metra z budynkiem dworca i wyjściem po drugiej stronie torów, w rejonie ulicy Generała Zajączka. Modernizacja stacji Warszawa Gdańska została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu przebudowane zostaną tory oraz dwa perony wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami infrastruktury kolejowej. Budowę realizuje Skanska. Ściany szczelinowe o głębokości, do kilkunastu metrów wykonuje Keller.

 • Druga linia metra

  W środę 28 października Ratusz podpisał umowę na budowę drugiej linii metra. Wybudowanie centralnego odcinka od ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego (7 stacji) planowane jest do końca 2013 roku, a więc w ciągu 4 lat. Budowę wykona włosko-turecko-polskie konsorcjum Astaldi, Gülermak i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. W ciągu dziesięciu miesięcy ma powstać dokładny projekt budowlany centralnego odcinka drugiej linii.

 • Przetarg

  Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego złożyło zamówienie na dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno - inżynierską dla drugiej linii metra w Warszawie, po zmianie planowanych tras przebiegu dla odcinka wschodniego północnego, wschodniego południowego i zachodniego. Termin wykonania prac 200 dni od daty podpisania umowy.

 • Kolejny odcinek metra zakończony

  "Mostostal Warszawa" zakończył realizowany przez firmę "Bielański" odcinek metra. Wcześniej oddana została stacja Słodowiec wraz z torami odstawczymi. Gotowe są już stacje Stare Bielany i Wawrzyszew oraz łączące je tunele szlakowe. Ulica Kasprowicza została wyremontowana. W pasie zieleni wykonano chodnik i ustawiono ławki. Niestety przeciągnęła się budowa stacji Młociny i pociągi metra mogą kursować jedynie do Słodowca. Całość trasy powinna być gotowa dopiero w końcu przyszłego roku.

Podział na strony