Aktualności: Budowa metra

 • Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V10

  Wentylatornia szlakowa zlokalizowana pod ul. Prostą realizowana będzie przy użyciu metody stropowej, obecnie wykonana została płyta stropowa oraz ułożone zostały warstwy nasypu, które w przyszłości posłużą jako podłoże pod jezdnie ulicy. Tarcze TBM przebiły ściany wentylatorni pozostawiając w jej podłożu tunele, które należy rozebrać w momencie wykonywania płyty dennej obiektu. Wszystkie wentylatornie szlakowe zlokalizowane na szlaku II linii metra należą do bardzo trudnych w realizacji inwestycji budowlanych.

 • Postęp prac na stacji C9 - wieloetapowa budowa płyty dennej

  Stacja i komora torów odstawczych przy Rondzie Daszyńskiego są już prawie gotowe. Do zakończenia głównych prac pozostała jedynie konstrukcja płyty dennej. Prace przy stacji wykonywane są w otoczeniu ścian szczelinowych, natomiast dno zostało uszczelnione poprzez zastosowanie dwóch przesłon filtracyjnych z jet groutingu. Ze względu na „nieszczelności” tej złożonej konstrukcji, należało zastosować doraźne odwodnienie umożliwiające prace na dnie wykopu.

 • Bomba na budowie metra

  Podczas drążenia wykopu pod część „płytką” wentylatorni szlakowej V12 natrafiono na pocisk moździerzowy kalibru 600 mm z okresu II wojny światowej. Pocisk wystrzelono z moździerza Karl-Geraet podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Celem zapewne był budynek Prudential znajdujący się w sąsiedztwie. Niewybuch ważył około 1,5 tony i zalegał na głębokości 7 metrów poniżej powierzchni ulicy. Grunty nasypowe w tym rejonie osiągają miąższość około 3 metrów, a więc pocisk swym impetem pogrążył się około 4 metry w gruncie rodzimym, stąd jego odnalezienie na tej głębokości było dużą niespodzianką.

 • Pierwszy tunel szlakowy (D10) metra gotowy

  TBM „Anna” po wydrążeniu ponad 1000 metrów tunelu szlakowego przebiła ścianę komory torów odstawczych przy stacji Rondo ONZ. Przypominamy, że „Anna” rozpoczęła swoją pracę w maju 2012 roku na stacji Rondo Daszyńskiego. Drążenie tunelu szlakowego D10 odbywało się w „średnio” trudnych warunkach gruntowych, na swojej drodze TBM napotkał głównie średnio zagęszczone piaski oraz gliny lodowcowe i lokalnie pyły.

 • Awaria na stacji Powiśle

  Jest sporo nieporozumień wokół zdarzenia na budowie stacji metra Powiśle. W miejscu w którym budowana jest stacja nie ma żadnego podziemnego jeziora, ani cieku wodnego. Należy sobie uświadomić, że woda gruntowa występuje w podłożu wszędzie ale w różnych miejscach na różnych głębokościach. Czasami bardzo płytko już na głębokości 1.0 czy dwóch metrów, a czasami głęboko na 9 – 10 metrach. Wody w postaci ciągłego zwierciadła nie ma w gruntach spoistych, takich jak gliny, czy iły. Lustro wody występuje głównie w piasku, który jest materiałem porowatym.

 • 2 lata na budowie metra

  W sierpniu 2010 roku rozpoczęły się prace budowlane przy centralnym odcinku II linii metra w Warszawie. W pierwszej kolejności przystąpiono do budowy szybów startowych dla maszyny TBM, a więc stacji C9 Rondo Daszyńskiego oraz C13 Powiśle. Po około roku od rozpoczęcia prac na budowie zaczęły się pojawiać pierwsze elementy tarczy drążącej tunele szlakowe. TBM wykonujący tunele szlakowe na potrzeby II linii metra posiada średnicę 6,27 metra, długość 97 metrów oraz wagę całkowitą 615 ton. Następnie przystąpiono do prac budowlanych na stacjach: Stadion C14 , Rondo ONZ C10, Świętokrzyska C11 oraz Nowy Świat C12.

 • Stacja C14 – Stadion

  Prace budowlane przy II linii metra w Warszawie nabierają rozpędu. W ostatnich dniach uruchomiono drugą tarczę TBM, która drążyć będzie tunel szlakowy od stacji Rondo Daszyńskiego w kierunku centrum Warszawy. Obecnie wydrążonych jest około 100 metrów tunelu. Dużo bardziej zaawansowane są prace przy stacjach. Jedną z najbardziej interesujących jest stacja C14, zlokalizowana przy dworcu kolejowym - Warszawa Stadion, która w przyszłości będzie stanowić stację przesiadkową II i III linii metra.

 • Hydrofrez na stacji C10 Rondo ONZ

  Prace budowlane na opisywanej stacji zaczynają przyspieszać. Na budowie pojawiło się urządzenie do wykonywania bardzo głębokich ścian szczelinowych – hydrofrez. Dzięki tej niespotykanej w Polsce technologii głębienia, możliwe jest wykonanie ścian szczelinowych zdecydowanie dłuższych niż przy pomocy tradycyjnie używanego chwytaka. Na stacji C10, ściany zagłębione zostały do głębokości 56 metrów ppt. i jest to nowy rekord Warszawy, a prawdopodobnie i Polski.

 • Najgłębsza stacja metra – C12 Nowy Świat

  W sąsiedztwie Ministerstwa Finansów trwają prace budowlane przy głębieniu ścian szczelinowych najgłębszej stacji metra w Warszawie. Stacja Nowy Świat będzie również najgłębiej posadowionym obiektem budowlanym w Warszawie i wyprzedzi w tej klasyfikacji: Hotel Intercontinental posadowiony na gł. 21 m poniżej „0” budynku (a nawet na gł. 25 m uwzględniając przegłębienia na szyby windowe) oraz Wolf Bracka posadowiony na gł. 21,1 m poniżej „0” budynku. Wykonywanie części podziemnych budynków, szczególnie tak głęboko posadowionych, należy do najtrudniejszych i najdroższych zadań inżynierskich nowoczesnego budownictwa.

 • Stacja C15 – Dworzec Wileński

  Stacja "Dworzec Wileński" zlokalizowana jest pod ulicą Targową, pomiędzy ulicami Białostocką i Aleją Solidarności. Po północnej stronie skrzyżowania ul. Targowej i Alei Solidarności usytuowana zostanie hala torów odstawczych. Oba obiekty złożone będą z dwóch podziemnych kondygnacji. Obecnie na placu budowy wykonywane są ścianki szczelinowe oraz płyta stropowa nad konstrukcją podziemną. Stacja C15 będzie stacją końcową odcinka centralnego II linii Metra podobnie jak stacja Rondo Daszyńskiego.

Podział na strony