Aktualności: Budowa metra

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C14 Stadion

  Na stacji trwają ostatnie prace przy wykonywaniu płyty dennej korpusu głównego. Wykop pod halę torów odstawczych będzie wykonywany metodą stropową w kolejnym etapie. Stacja sąsiaduje z nasypem kolejowym, po którym odbywa się stały ruch pociągów, co powoduje że prac budowlane muszą być prowadzone w sposób nie zaburzający stateczności nasypu. Nasyp kolejowy został zabezpieczony ścianką Larsena rozpartą o korpus obecnie budowanej stacji metra.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V14

  Budowla zlokalizowana jest w sąsiedztwie Mostu Świętokrzyskiego po praskiej stronie Wisły. Obiekt wybudowano w otoczeniu ścian szczelinowych, których wykonawcą był Warbud. Wentylatornia posiada już płytę denną, a obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy konstrukcji. Budowa geologiczna w miejscu budowy wentylatorni V14 nie należała do skomplikowanych: poniżej warstwy piasków rzecznych zalęgają iły plioceńskie.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C13 Powiśle

  Po wystąpieniu awarii podczas drążenia tuneli metodą górniczą prace budowlane na stacji zostały wstrzymane. Obecnie wykonywane są natomiast roboty zabezpieczeniowe wewnątrz tunelu Wisłostrady. Pierwszym etapem tych prac było wykonanie iniekcji kierunkowych; ograniczających zasięg właściwej iniekcji scalającej grunt poniżej płyty dennej tunelu Wisłostardy. Zabiegi te zostały zaprojektowane dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tunelu Wisłostrady oraz pozwolą na kontynuowanie prac budowlanych na stacji. W części stacji nie zalanej wodą można obserwować bardzo ciekawy układ warstw podłoża gruntowego.

 • Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V13

  Obiekt zlokalizowany jest na warszawskim Powiślu przy skrzyżowaniu ul. Topiel i Zajęczej. Podobnie jak i inne wentylatornie V13 złożona będzie z części płytkiej i głębokiej sięgającej tuneli szlakowych. Ściany szczelinowe wykonane zostały do głębokości ponad 20 metrów i zagłębione je w iły plioceńskie. Część zbrojenia ścian szczelinowych wykonana została z włókien szklanych ze względu na konieczność ich przebicia przez TBM i połączenia z tunelem szlakowym. Wykonawcą ścian szczelinowych na tym obiekcie był Warbud.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C12 Nowy Świat

  Obecnie wykonywana jest płyta denna stacji, która posadowiona zostanie na głębokości ponad 26 m ppt. z lokalnymi przegłębieniami sięgającymi głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Prace ziemne wymagały zastosowania niewielkiego, lokalnego odwodnienia wód zamkniętych w obrysie ścian szczelinowych. Budowa metra, a szczególnie tej najgłębszej stacji, pozwoliła na niecodzienną możliwość obserwacji iłów plioceńskich bezpośrednio w ścianie wykopu podczas powadzenia prac zmiennych.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V12

  Budowa wentylatorni V12 wyprzedza założony harmonogram o kilka miesięcy. Gotowa jest już cześć płytka wentylatorni, gdzie kilka miesięcy temu odkopano niewybuch. Trwają natomiast prace przy drążeniu części głębokiej obiektu, posadowionej pomiędzy tunelami szlakowymi na głębokości około 25 metrów ppt. Obiekt o szerokości zaledwie kilku metrów, co znacznie utrudnia prace związane z drążeniem wykopu, powstaje w otoczeniu ścian szczelinowych. Prace żelbetowe na tym obiekcie, podobnie jak na C10 oraz C12, wykonuje firma Modzelewski Rodek.

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C11 Świętokrzyska

  Na budowie stacji łączącej I i II linię metra, po wykonaniu dodatkowych badań geotechnicznych mających na celu uszczegółowienie budowy geologicznej, przystąpiono do prac zabezpieczających korpus stacji. Wykonywana jest iniekcja strumieniowa jet grouting do głębokości ponad 40 metrów. Budowa geologiczna tej części Warszawy jest skomplikowana na skutek glacitektonicznych deformacji stropu iłów plioceńskich, których zaburzenia znacznie utrudniają zaprojektowanie i prowadzenie prac budowlanych bez wpływu na infrastrukturę sąsiednią.

 • Postęp prac na budowie metra – Łącznik I i II linii

  Tunel łącznika budowany przy pomocy TBM został już w większości wykonany, obecnie trwają prace zabezpieczeniowe w komorze demobilizacji tarczy zlokalizowanej na stuku ze stacją Centrum. Wykonywane są dodatkowe iniekcje mające na celu zminimalizować wpływ prac budowlanych na istniejącą I linię metra, której pociągi kursują zaledwie o kilka metrów od miejsca obecnie prowadzonych prac budowlanych.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V11

  Konstrukcja żelbetowa obiektu została już ukończona, obiekt składa się z dwóch podziemnych kondygnacji wykonanych w technologii ścian szczelinowych. Wentylatornia V11 stanowi miejsce rozgałęzienia się torów I i II linii metra w Warszawie. Obecnie dobiega końca drążenie tunelu łącznika , po czym TBM wróci do wentylatorni i rozpocznie drążenia tunelu szlakowego w kierunku stacji C11 Świętokrzyska.

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C10 Rondo ONZ

  Na budowie stacji Rondo ONZ kończą się prace związane z konstrukcją płyty stropowej korpusu stacji, wkrótce zacznie się głębienie wykopu. Wcześniej wykonane zostały już ściany szczelinowe, które są prawdopodobnie najgłębsze w Polsce i sięgają nawet 56 metrów ppt. Równocześnie trwa budowa przejść podziemnych zlokalizowanych pod rondem. Pasaże podziemne realizowane są w otoczeniu ścianek szczelnych zagłębionych w półzwarte gliny lodowcowe. Podczas prac ziemnych w glinach odkopano rzadko spotkaną bochenkowatą konkrecję krzemienia.

Podział na strony