Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Inklinometry

  Przy kościele Św. Anny zamontowano kolumny inklinometryczne służące do monitoringu przemieszczeń wewnątrz podłoża gruntowego. Inklinometry zbudowane są z rur włoskiej produkcji Sisgeo o średnicy 70 mm i sięgają poniżej podnóża skarpy, na której usytuowana jest świątynia. Po wprowadzeniu rury do otworu wiertniczego wykonuje się iniekcję cementową, celem ustabilizowania kolumny. W zamontowanych inklinometrach wykonuje się pomiar bazowy, do którego następnie będą porównywane kolejne pomiary kontrolne przeprowadzane w przyszłości. Różnice w odczytach będą świadczyły o występowaniu przemieszczeń wewnątrz gruntu, które mogą być skutkiem ruchów masowych.

 • Geologia a budowa metra - konferencja

  11 października 2012 w warszawskim hotelu Novotel, obyła się międzynarodowa konferencja pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich. Konferencję o charakterze promocyjno-informacyjnym zorganizował ZTM Warszawa. Ponad 100 uczestników wysłuchało prelegentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Referaty dotyczyły interesujących zagadnień z dziedziny projektowania oraz wykonawstwa stacji kolei podziemnej, tuneli i innych obiektów towarzyszących budowie metra.

 • Odbiór gruntu w wykopie ...?

  Na budowie przedszkola na warszawskiej Białołęce, podczas odbioru dna wykopu stwierdzono w podłożu grunty nasypowe. Zaprojektowany poziom posadowienia na gł. 1,0 metra okazał się niewystarczający, ze względu na lokalizację budynku w zlikwidowanym zbiorniku wodnym. Staw został zasypany gruntem spoistym z domieszką gruzu budowlanego i śmieci. Na opisywanej działce nasypy sięgały gł. 1,5 - 1,7 m ppt., głębiej występowała około 30 cm warstwa torfu. Dla bezpiecznego posadowienia, nawet tego niewielkiego budynku, konieczna była wymiana gruntu. Wykopy pod ławy fundamentowe osiągnęły głębokość 2 metrów ppt.

 • Wykop o objętości 2 mln m3

  Z budowy Dworca Łódź Fabryczna wyjechały pierwsze ciężarówki z gruntem z wykopu. Urobek będzie gromadzony w położonym pod miastem wyrobisku pokopalnianym. Z placu budowy należy wywieść około 1,800 mln m3 gruntu – co przy pojedynczym obiekcie kubaturowym jest rekordem. Dla porównania z budowy Stadionu Narodowego wywieziono 0,270 mln m3, a z największego polskiego centrum handlowego - warszawskiej Arkadii wywieziono 0,400 mln m3. Większe prace ziemne zaplanowane są na budowie centralnego odcinaka II linii metra, gdzie z 7 stacji należy usunąć około 1,200 mln m3 gruntu, a łącznie z tunelami i obiektami towarzyszącymi nawet 2,500 mln m3 urobku. Pojemność jednej wywrotki to około 10 -15 m3.

 • Krajowa Konferencja Geotechniki

  W dniach 4 -7 września we Wrocławiu odbyła się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników - zorganizowana przez Polski Komitet Geotechniki i Politechnikę Wrocławską. Tematem wiodącym konferencji były: Problemy geotechniczne budowli wodnych i komunikacyjnych jednak to interesujące zagadnienie nie było szerzej omawiane. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zebrała około 200 słuchaczy.

 • Osiedle Skanski na Pradze

  Na terenie dawnych zakładów optycznych przy ul. Ostrobramskiej powstaje osiedle złożone z budynków o wysokości od 7 do 14 kondygnacji nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. W podłożu inwestycji rozpoznano głównie grunty piaszczyste reprezentowane przez piaski średnie i grube w stanie od średnio zagęszczonego do zagęszczonego. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej nawiercono torfy, które zostały usunięte przed przystąpieniem do budowy fundamentów. Wykop pod garaż podziemny realizowany jest w otoczeniu ścianek szczelnych. Na budowie prowadzone jest odwodnienie.

 • Bomba na budowie metra

  Podczas drążenia wykopu pod część „płytką” wentylatorni szlakowej V12 natrafiono na pocisk moździerzowy kalibru 600 mm z okresu II wojny światowej. Pocisk wystrzelono z moździerza Karl-Geraet podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Celem zapewne był budynek Prudential znajdujący się w sąsiedztwie. Niewybuch ważył około 1,5 tony i zalegał na głębokości 7 metrów poniżej powierzchni ulicy. Grunty nasypowe w tym rejonie osiągają miąższość około 3 metrów, a więc pocisk swym impetem pogrążył się około 4 metry w gruncie rodzimym, stąd jego odnalezienie na tej głębokości było dużą niespodzianką.

 • Największa inwestycja budowlana w Łodzi

  Aktualnie wykonywane są ostatnie prace projektowe związane z budową Dworca Łódź Fabryczna oraz tunelu kolejowego, dzięki któremu pociągi w centrum miasta znikną pod ziemią. W okolicy ul. Niciarnianej ze względu na złożone warunki wodno-gruntowe przeprowadzono weryfikujące badania geologiczne. Odwierty sięgały 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Równocześnie trwają prace mające na celu określenie najskuteczniejszej metody odwodnienia terenu projektowanego dworca. Na obszarze inwestycji wykonano model wykopu z uszczelnieniem dna i próbnym pompowaniem.

 • Pierwszy tunel szlakowy (D10) metra gotowy

  TBM „Anna” po wydrążeniu ponad 1000 metrów tunelu szlakowego przebiła ścianę komory torów odstawczych przy stacji Rondo ONZ. Przypominamy, że „Anna” rozpoczęła swoją pracę w maju 2012 roku na stacji Rondo Daszyńskiego. Drążenie tunelu szlakowego D10 odbywało się w „średnio” trudnych warunkach gruntowych, na swojej drodze TBM napotkał głównie średnio zagęszczone piaski oraz gliny lodowcowe i lokalnie pyły.

 • Awaria na stacji Powiśle

  Jest sporo nieporozumień wokół zdarzenia na budowie stacji metra Powiśle. W miejscu w którym budowana jest stacja nie ma żadnego podziemnego jeziora, ani cieku wodnego. Należy sobie uświadomić, że woda gruntowa występuje w podłożu wszędzie ale w różnych miejscach na różnych głębokościach. Czasami bardzo płytko już na głębokości 1.0 czy dwóch metrów, a czasami głęboko na 9 – 10 metrach. Wody w postaci ciągłego zwierciadła nie ma w gruntach spoistych, takich jak gliny, czy iły. Lustro wody występuje głównie w piasku, który jest materiałem porowatym.

Podział na strony