Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C11 Świętokrzyska

  Na budowie stacji łączącej I i II linię metra, po wykonaniu dodatkowych badań geotechnicznych mających na celu uszczegółowienie budowy geologicznej, przystąpiono do prac zabezpieczających korpus stacji. Wykonywana jest iniekcja strumieniowa jet grouting do głębokości ponad 40 metrów. Budowa geologiczna tej części Warszawy jest skomplikowana na skutek glacitektonicznych deformacji stropu iłów plioceńskich, których zaburzenia znacznie utrudniają zaprojektowanie i prowadzenie prac budowlanych bez wpływu na infrastrukturę sąsiednią.

 • Postęp prac na budowie metra – Łącznik I i II linii

  Tunel łącznika budowany przy pomocy TBM został już w większości wykonany, obecnie trwają prace zabezpieczeniowe w komorze demobilizacji tarczy zlokalizowanej na stuku ze stacją Centrum. Wykonywane są dodatkowe iniekcje mające na celu zminimalizować wpływ prac budowlanych na istniejącą I linię metra, której pociągi kursują zaledwie o kilka metrów od miejsca obecnie prowadzonych prac budowlanych.

 • Osiedle Arche w Piasecznie

  Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu osiedla Bema przy ulicy Sienkiewicza w Piasecznie. Osiedle realizuje firma Arche. Budynki o czterech kondygnacjach naziemnych będą posiadały podziemne garaże. Budynki zostaną posadowione na płytach fundamentowych. Wykopy fundamentowe o głębokości przeszło 4,0 m inwestor realizuje jako szerokoprzestrzenne. W dnie wykopów występują średnio zagęszczone piaski drobne i średnie. Przegłębienia pod szachty windowe sięgają do poziomu wody gruntowej, który po skąpej w opady jesieni obniżył się o 0,85 metra.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V11

  Konstrukcja żelbetowa obiektu została już ukończona, obiekt składa się z dwóch podziemnych kondygnacji wykonanych w technologii ścian szczelinowych. Wentylatornia V11 stanowi miejsce rozgałęzienia się torów I i II linii metra w Warszawie. Obecnie dobiega końca drążenie tunelu łącznika , po czym TBM wróci do wentylatorni i rozpocznie drążenia tunelu szlakowego w kierunku stacji C11 Świętokrzyska.

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C10 Rondo ONZ

  Na budowie stacji Rondo ONZ kończą się prace związane z konstrukcją płyty stropowej korpusu stacji, wkrótce zacznie się głębienie wykopu. Wcześniej wykonane zostały już ściany szczelinowe, które są prawdopodobnie najgłębsze w Polsce i sięgają nawet 56 metrów ppt. Równocześnie trwa budowa przejść podziemnych zlokalizowanych pod rondem. Pasaże podziemne realizowane są w otoczeniu ścianek szczelnych zagłębionych w półzwarte gliny lodowcowe. Podczas prac ziemnych w glinach odkopano rzadko spotkaną bochenkowatą konkrecję krzemienia.

 • Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V10

  Wentylatornia szlakowa zlokalizowana pod ul. Prostą realizowana będzie przy użyciu metody stropowej, obecnie wykonana została płyta stropowa oraz ułożone zostały warstwy nasypu, które w przyszłości posłużą jako podłoże pod jezdnie ulicy. Tarcze TBM przebiły ściany wentylatorni pozostawiając w jej podłożu tunele, które należy rozebrać w momencie wykonywania płyty dennej obiektu. Wszystkie wentylatornie szlakowe zlokalizowane na szlaku II linii metra należą do bardzo trudnych w realizacji inwestycji budowlanych.

 • Piano House

  Rozpoczęła się budowa płyty dennej w apartamentowcu zlokalizowanym u zbiegu ul. Zajęczej i Topiel. W poziomie posadowienia zalegają półzwarte iły tzw. pstre, których wielokolorowość został przedstawiona na fotografiach widocznych poniżej. Iły posłużyły również do zakotwienia ścian szczelinowych i odcięcia napływu wody gruntowej do wnętrza wykopu. Ściany szczelinowe o długości kilkunastu metrów wykonał generalny wykonawca: konsorcjum Bilfinger Berger Budownictwo S.A. i IDS-BUD Sp. z o.o. W sąsiedztwie opisywanej inwestycji prowadzone są prace budowlane przy wentylatorni szlakowej V13, jednej z sześciu na trasie przebiegu centralnego odcinka II linii metra.

 • Kamienica Krasińskich

  Po wykonaniu ścian szczelinowych sięgających warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, którymi w tym rejonie są plioceńskie iły i wykonaniu płyty dennej rozpoczęły się prace związane z konstrukcją ścian oraz stropu garażu podziemnego. Nowe skrzydło kamienicy posiadać będzie dwupoziomowy garaż oraz 6-7 kondygnacji nadziemnych. Inwestorem jest Hochtief Development Poland, który odkupił budynek od firmy Dom Development i zamierza urządzić w nim powierzchnie biurowe najwyższej klasy. Historia kamienicy sięga pierwszej dekady XX wieku, inicjatorem projektu była rodzina Krasińskich, która jednak jeszcze w czasie budowy zdecydowała się odsprzedać budynek hrabiemu Raczyńskiemu.

 • Wiercenia w tunelu Wisłostrady

  Trwają końcowe prace związane z badaniami podłoża tunelu Wisłostardy. Z poziomu płyty dennej tunelu wykonano szereg otworów badawczych. W części z nich zainstalowano rury do badania geofizycznego typu cross hole, które polega na pomiarze czasu propagacji fali pomiędzy poszczególnymi otworami. Jeden otwór służy jako źródło impulsu, natomiast otwór sąsiedni wyposażony jest w odbiorniki sygnału tzw. geofony (rozmieszczone na różnych głębokościach), rejestrujące czasy przebiegu fali. Na tej podstawie uzyskujemy pełny obraz przestrzeni gruntowej.

 • Postęp prac na stacji C9 - wieloetapowa budowa płyty dennej

  Stacja i komora torów odstawczych przy Rondzie Daszyńskiego są już prawie gotowe. Do zakończenia głównych prac pozostała jedynie konstrukcja płyty dennej. Prace przy stacji wykonywane są w otoczeniu ścian szczelinowych, natomiast dno zostało uszczelnione poprzez zastosowanie dwóch przesłon filtracyjnych z jet groutingu. Ze względu na „nieszczelności” tej złożonej konstrukcji, należało zastosować doraźne odwodnienie umożliwiające prace na dnie wykopu.

Podział na strony