Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C15 Dworzec Wileński

  Po awarii na stacji Powiśle podjęto decyzję, że kolejne TBM-y , nazwane Wisła I oraz Wisła II, rozpoczną drążenie z Pragi ze stacji Dworzec Wileński. W związku z tym prace budowlane zostały przeorganizowane tak aby w pierwszej kolejności powstała komora startowa i łoża dla TBM-ów. Obecnie składane są tarcze, które rozpoczną wkrótce drążenie tuneli szlakowych w kierunku wentylatorni V15 i stacji Stadion. Równolegle trwają prace ziemne na torach odstawczych, gdzie płyta denna jeszcze nie została wykonana.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V15

  Wentylatornia szlakowa V15 zlokalizowana została pomiędzy jezdniami ul. Targowej w sąsiedztwie starej zabudowy charakterystycznej dla tego regionu warszawskiej Pragi. Wentylatornia powstaje w otoczeniu ścian szczelinowych sięgających iłów plioceńskich. W chwili obecnej wykonana została część stropu -1. Budowa geologiczna na tym obszarze jest stosunkowo prosta, poniżej warstwy gruntów antropogenicznych zalegają piaski rzeczne, a głębiej iły plioceńskie.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C14 Stadion

  Na stacji trwają ostatnie prace przy wykonywaniu płyty dennej korpusu głównego. Wykop pod halę torów odstawczych będzie wykonywany metodą stropową w kolejnym etapie. Stacja sąsiaduje z nasypem kolejowym, po którym odbywa się stały ruch pociągów, co powoduje że prac budowlane muszą być prowadzone w sposób nie zaburzający stateczności nasypu. Nasyp kolejowy został zabezpieczony ścianką Larsena rozpartą o korpus obecnie budowanej stacji metra.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V14

  Budowla zlokalizowana jest w sąsiedztwie Mostu Świętokrzyskiego po praskiej stronie Wisły. Obiekt wybudowano w otoczeniu ścian szczelinowych, których wykonawcą był Warbud. Wentylatornia posiada już płytę denną, a obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy konstrukcji. Budowa geologiczna w miejscu budowy wentylatorni V14 nie należała do skomplikowanych: poniżej warstwy piasków rzecznych zalęgają iły plioceńskie.

 • Pierwsze ściany szczelinowe na Łodzi Fabrycznej

  Wykonano już pierwsze ściany szczelinowe na budowie dworca Łódź Fabryczna. Ściany sięgać będą głębokości 20-25 metrów poniżej dna wykonanego wcześniej wykopu szerokoprzestrzennego. Grubość ścian będzie natomiast wynosiła od 1.0 do 1.2 m. Wykonawcą tej części prac budowlanych będą dwie firmy włoska Icotekne oraz czeski Zakladani Staveb. Zadaniem ścian szczelinowych jest umożliwienie wykonania wykopu, w tym poniżej zwierciadła wody gruntowej. Styki poszczególnych sekcji zostały tak zaprojektowane aby szczelnie odciąć napływ wody gruntowej do wykopu. Od jakości wykonanie tego elementu konstrukcyjnego zależy m.in. powodzenie prac odwodnieniowych.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C13 Powiśle

  Po wystąpieniu awarii podczas drążenia tuneli metodą górniczą prace budowlane na stacji zostały wstrzymane. Obecnie wykonywane są natomiast roboty zabezpieczeniowe wewnątrz tunelu Wisłostrady. Pierwszym etapem tych prac było wykonanie iniekcji kierunkowych; ograniczających zasięg właściwej iniekcji scalającej grunt poniżej płyty dennej tunelu Wisłostardy. Zabiegi te zostały zaprojektowane dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tunelu Wisłostrady oraz pozwolą na kontynuowanie prac budowlanych na stacji. W części stacji nie zalanej wodą można obserwować bardzo ciekawy układ warstw podłoża gruntowego.

 • Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V13

  Obiekt zlokalizowany jest na warszawskim Powiślu przy skrzyżowaniu ul. Topiel i Zajęczej. Podobnie jak i inne wentylatornie V13 złożona będzie z części płytkiej i głębokiej sięgającej tuneli szlakowych. Ściany szczelinowe wykonane zostały do głębokości ponad 20 metrów i zagłębione je w iły plioceńskie. Część zbrojenia ścian szczelinowych wykonana została z włókien szklanych ze względu na konieczność ich przebicia przez TBM i połączenia z tunelem szlakowym. Wykonawcą ścian szczelinowych na tym obiekcie był Warbud.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C12 Nowy Świat

  Obecnie wykonywana jest płyta denna stacji, która posadowiona zostanie na głębokości ponad 26 m ppt. z lokalnymi przegłębieniami sięgającymi głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Prace ziemne wymagały zastosowania niewielkiego, lokalnego odwodnienia wód zamkniętych w obrysie ścian szczelinowych. Budowa metra, a szczególnie tej najgłębszej stacji, pozwoliła na niecodzienną możliwość obserwacji iłów plioceńskich bezpośrednio w ścianie wykopu podczas powadzenia prac zmiennych.

 • Najgłębszy wykop budowlany w Warszawie

  W ubiegłym tygodniu osiągnięto dno przegłębienia pod przepompownie na stacji Nowy Świat. Lokalnie płyta denna posadowiona zostanie na głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Jest to najgłębszy wykop budowlany w historii Warszawy wykonany przy użyciu tradycyjnych metod budowlanych. Prace budowlane na większych głębokościach wykonywane były już w stolicy na początku lat ’50 XX wieku, w związku z budową „metra głębokiego”, jednak tamte roboty wykonywano przy użyciu metod górniczych. W latach 1952-1953, na odcinku od Placu Teatralnego do ulicy Koziej, prowadzono prace budowlane na głębokości 55 metrów poniżej powierzchni terenu.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V12

  Budowa wentylatorni V12 wyprzedza założony harmonogram o kilka miesięcy. Gotowa jest już cześć płytka wentylatorni, gdzie kilka miesięcy temu odkopano niewybuch. Trwają natomiast prace przy drążeniu części głębokiej obiektu, posadowionej pomiędzy tunelami szlakowymi na głębokości około 25 metrów ppt. Obiekt o szerokości zaledwie kilku metrów, co znacznie utrudnia prace związane z drążeniem wykopu, powstaje w otoczeniu ścian szczelinowych. Prace żelbetowe na tym obiekcie, podobnie jak na C10 oraz C12, wykonuje firma Modzelewski Rodek.

Podział na strony