Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Biurowiec Q22

  U zbiegu ulicy Jana Pawła i Grzybowskiej, w miejscu wyburzonego hotelu Mercure Fryderyk Chopin, powstaje 159 metrowy budynek biurowy (195 m z iglicą). Projektantem budowli jest pracownia Kuryłowicz & Associates, natomiast inwestorem kielecka firma Echo Investment. Opisywana inwestycja będzie topowym projektem tego dewelopera. Budynek posiadał będzie 5 kondygnacyjny garaż podziemny, jak dotąd żaden budynek w Warszawie nie posiada większej ilości poziomów podziemnych, mimo że jest to technicznie możliwe. Dodatkowo ściany szczelinowe i tak głębione są do głębokości około 30 metrów w celu odcięcia się od napływu wody z II poziomu wodonośnego. Dokumentację geologiczno-inżynierską dla tej inwestycji opracowało Geoteko. Generalnym wykonawcą prac konstrukcyjnych jest firma Modzelewski & Rodek, natomiast ściany szczelinowe wykonuje Keller.

 • Łączenie wentylatorni z tunelami metra

  Rozpoczęły się prace przygotowawcze do zabiegu łączenia wentylatorni z tunelami szlakowymi wykonanymi przez TBM. Łączniki wykonane zostaną przy pomocy metod górniczych. Należy pamiętać, że prace będą wykonywane kilkanaście, a nawet ponad 20 metrów poniżej powierzchni ziemi oraz poniżej poziomu wody gruntowej. Konieczne jest zatem zabezpieczenie miejsc łączenia przed wpływem wody gruntowej. Zazwyczaj wykonuje się w tym celu specjalistyczne roboty geotechniczne takie jak iniekcje strumieniowe, niskociśnieniowe lub mrożenie gruntu. Łączenie wentylatorni z tunelami, to jeden z ostatnich, bardzo trudnych w realizacji, etapów budowy centralnego odcinka II linii metra.

 • Opony w podłożu marketu

  Wykonując badania geotechniczne pod średniej wielkości market spożywczy, nic nie zapowiadało niespodzianki czyhającej w podłożu. Wykonane otwory badawcze wzdłuż ścian projektowanego budynku, wykazały obecność gruntów nasypowych do około 1 m oraz głębiej wyłącznie grunty nośne. Podczas odbioru podłoża pod ławy fundamentowe, oko doświadczonego geotechnika wypatrzyło w wykopie lokalnie zalęgające grunty nasypowe. Próba pogłębienia wykopu skończyła się na wykopaniu z podłoża opony samochodowej. Ostatecznie z obszaru na którym miały być ułożone ławy fundamentowe wykopano kilkadziesiąt starych opon, które przetransportowano na wysypisko przy użyciu kilku wywrotek załadowanych po brzegi. Podobną sytuację opisywaliśmy kilka lat temu.

 • Złożone warunki gruntowe

  Na budowie niewielkiego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na Wilanowie natrafiono na trudne warunki wodno-gruntowe. Pierwszym problemem był wysoki stan wód gruntowych w tym rejonie. Woda gruntowa lokalnie znajdowała się ponad spągiem gruntów słabonośnych, pokrywających cały teren przeznaczony pod inwestycję warstwą około 1 metra. Dodatkową trudnością w zlokalizowaniu obszarów gruntów słabonośnych w poziomie posadowienia było ich przypadkowe rozmieszczenie w formie niewielkich przewarstwień.

 • Rozbiórka PAXu

  Dobiegają końca prace rozbiórkowe budynku PAX-u zlokalizowanego u zbiegu Alei Niepodległości i ulicy Naruszewicza, w którym od końca lat ’40 XX wieku do roku 2004 mieściło się katolickie liceum. Budynek posiadał wspólną ścianę z jednym z najdroższych ówczesnych budynków mieszkalnych w stolicy Apartamentami Wierzbno. Obecne założenia projektowe przewidują powstanie równie luksusowego budynku mieszklanego o wysokości 10 kondygnacji z dwupoziomowym garażem podziemnym. W tym rejonie Warszawy, na skutek głęboko położonego zwierciadła wody gruntowej, budowa podziemnych kondygnacji jest znacznie łatwiejsza i tańsza niż w innych rejonach stolicy. Inwestorem jest Dom Development, natomiast badania podłoża gruntowego i dokumentację geologiczno-inżynierską opracował Geotest.

 • Royal Wilanów

  Na rogu ulic Przyczółkowej i Klimaczka powstanie 5 kondygnacyjny biurowiec z 3 poziomowym garażem podziemnym. Tak głęboki poziom posadowienie w tej okolicy to rzadkość, jednak jest to możliwe ze względu na stosunkowo płytko zalęgający strop iłów plioceńskich, w których zagłębione zostaną aktualnie wykonywane ściany szczelinowe. Nowoczesny biurowiec wraz z ukończonym ratuszem dzielnicy Wilanów, będzie stanowił nowoczesne centrum tej prężnie rozwijającej się dzielnicy. Zgodnie z zapowiedziami budynek ratusza będzie gotowy w przyszłym roku, po ponad 10 latach budowy i przestoju.

 • Dworzec i tunel w Łodzi

  Prace na budowie dworca Łódź Fabryczna trwają już od roku. Płyta stropowa stacji jest już prawie gotowa. Dobiega końca budowa ostatnich sekcji ścian szczelinowych oraz montaż systemu odwodnieniowego. Rozpoczęły się także przygotowania do budowy ścian szczelinowych na tunelu. Tunel budowany będzie w wykopie otwartym. Należy sądzić, że to jedna z ostatnich dużych inwestycji tunelowych w Polsce budowana bez użycia TBM. Doświadczenia z całego świata oraz chociażby z budowy metra w Warszawie, dowodzą że TBM buduje tunele szybciej, często taniej, bez wpływu na infrastrukturę naziemną, w każdych warunkach wodno-gruntowych dodatkowo z zachowaniem pełnej szczelności konstrukcji podziemnej.

 • "Podziemne jeziora"

  W ostatnim czasie, wraz z coraz większą skalą budownictwa podziemnego w Polsce, pojawiają się w mediach nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące niezidentyfikowanych i tajemniczych jezior lub soczewek podziemnych wypełnionych wodą, a nawet płynącą wodą. Stwierdzenia te nie są prawidłowe. Pamiętajmy, że na całym obszarze Polski pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Głębokość jej zalegania jest różna, gdyż zależy od morfologii i budowy geologicznej regionu, ale przeważnie jest to kilka metrów. Woda pierwszego poziomu wodonośnego przez ostanie lata była masowo eksploatowana przez studnie kopane, popularne na terenie całego kraju, w chwili obecnej rzadziej stosowane.

 • Odwodnienie przy pomocy studni

  Dobiegają końca prace związane z wierceniem studni na Łodzi Fabrycznej. Studnie o głębokości nawet 40 metrów stanowić będą główny element złożonego systemu odwodnieniowego, zaprojektowanego na czas budowy podziemnej części dworca. Analiza ekonomiczna wykazała, że najlepszym rozwiązaniem „problemu” z wodą gruntową, będzie wykonanie prac budowlanych pod osłoną klasycznego odwodnienia. Woda gruntowa zostanie obniżona o około 10 metrów, w przeszłości, depresja wywołana eksploatacją tego poziomu wodnośnego była zdecydowanie większa, zatem fachowo prowadzone odwodnienie nie powinno wywołać żadnych szkód w obrębie leja depresji.

 • Na czym Łódź zbudowano

  W wyniku prowadzonych prac budowlanych na dworcu Łódź Fabryczna, na południowej ścianie wykopu, ukazał się przekrój podłoża gruntowego. Wyraźnie zaznacza się granica pomiędzy gruntami antropogenicznymi, powstałymi na skutek działalności ludzkiej (o barwie zbliżonej do czarnej z czerwonym gruzem ceglanym) oraz gruntami rodzimymi reprezentowanymi przez piaski średnie i drobne o barwie żółtej oraz szare gliny. Fundamenty budynków w tej części miasta oparte są poniżej spągu gruntów antropogenicznych, głównie w warstwie gruntów piaszczystych. Głębiej zalegają gliny pochodzenia lodowcowego, pod którymi występuje warstwa piasków o dużej miąższości.

Podział na strony