• Cze 09 Poniedziałek

  5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG)

  9 Czerwiec 202513 Czerwiec 2025

  5. Międzynarodowe Sympozjum na temat granic w geotechnice morskiej (ISFOG) odbędzie się w Nantes we Francji w dniach 9–13 czerwca 2025 r. ISFOG 2025 podkreśli pojawiające się technologie związane z morskimi odnawialnymi źródłami energii, w szczególności przejście na pływające farmy wiatrowe, i skoncentruje się na światowych wyzwaniach geotechnicznych stojących zarówno przed przemysłem naftowym i gazowym, jak i wiatrowym. VII Honorowy wykład McClellanda wygłosi prestiżowy prelegent. Sympozjum odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE) reprezentowanego przez Francuski Komitet Mechaniki Gruntów (CFMS) i zorganizowanego przez Francuską Grupę Lustrzaną Komitetu Technicznego TC 209. Grupa ta koordynuje badania oraz działania rozwojowe w dziedzinie geotechniki morskiej we Francji.

 • Cze 14 Niedziela

  21st International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  14 Czerwiec 202619 Czerwiec 2026

  XXI Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej organizowana przez Austrian Geotechnical Society and Austrian Society for Geomechanics

Podział na strony