• Lip 08 Poniedziałek

  14th International Symposium on Landslides 2024

  8 Lipiec 202412 Lipiec 2024

  Tematem 14 Międzynarodowego Sympozjum Landslides 2024 będą: „Osuwiska w różnych skalach: od podstaw po zastosowania inżynieryjne” Temat ten zostanie poruszony w następujących punktach: Wieloskalowe modelowanie konstytutywne gleb i skał Wpływ warunków atmosferycznych na destabilizację gleb i skał Wieczna zmarzlina i stabilność gruntu Techniki ankietowe Modelowanie zagrożeń glebowych i skalnych Najnowsze postępy w zakresie narzędzi numerycznych do modelowania osuwisk Analiza i łagodzenie ryzyka Modelowanie i projektowanie konstrukcji ochronnych Techniki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego stosowane w inżynierii stoków Spraw, aby naukowcy, władze i firmy współpracowały ze sobą i angażowały mieszkańców Studium przypadku

 • Sie 26 Poniedziałek

  XVIII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  26 Sierpień 202430 Sierpień 2024

  Wyzwania geotechniczne stojące przed światem stają się coraz bardziej złożone i wzajemnie powiązane. Aby odnowić zaangażowanie w podstawowe wartości i etykę inżynieryjną w czasach szybkich i trudnych zmian, tytuł konferencji brzmi: WYZWANIA GEOTECHNIKI W ZAKRESIE SPEŁNIENIA AKTUALNYCH I ROSNĄCYCH POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA Mamy przed sobą epokę Nowej Inżynierii, która wymaga lepszej znajomości problemów i rozwiązań oraz narzuca sprawniejsze zarządzanie zasobami naturalnymi. Historie przypadków, które zawsze dają nam możliwość uczenia się na sukcesach i porażkach, są mile widziane, aby wspierać synergię między naukowcami i praktykami. Intelekt człowieka zmuszony jest wybierać doskonałość zarówno w życiu, jak i w pracy.

 • Wrz 18 Środa

  Nordic Geotechnical Meeting - NGM 2024

  18 Wrzesień 202420 Wrzesień 2024

  Nordyckie Spotkanie Geotechniczne 2024 przedstawia następujące tematy konferencji: Zrównoważone fundamenty (Energia, bezpieczeństwo i środowisko, LCA/LCC, Recykling/ponowne wykorzystanie materiału, Materiały alternatywne, np. spoiwa, Koszty dla społeczeństwa, Aspekty społeczne), Digitalizacja/Wizualizacja (Cyfrowe bliźniaki, Wizualizacja 2D/3D, Programowanie i automatyzacja, sztuczna inteligencja), Wyzwania na przyszłość (Adaptacja klimatyczna, Innowacja, Nowe metody i narzędzia, Dostosowanie do przyszłego rozwoju społecznego), Budownictwo na obszarach miejskich (Wpływ wód gruntowych, Przemieszczenie masy, wibracje i hałas, Źródło zakłóceń, Logistyka).

 • Wrz 23 Poniedziałek

  IS-Grenoble 2024: International Symposium on Geomechanics from Micro to Macro

  23 Wrzesień 202428 Wrzesień 2024

  S-Grenoble 2022 będzie piątym odbywającym się co cztery lata międzynarodowym sympozjum organizowanym pod patronatem Komitetu Technicznego 105 (Geomechanika od Mikro do Makro) Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE). Poprzednie sympozja odbyły się na Uniwersytecie Yamaguchi w Japonii w 2006 r., Uniwersytecie Tongji w Chinach w 2010 r., Uniwersytecie Cambridge w Anglii w 2014 r. i Georgia Tech w USA w 2018 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich wydarzeń, to sympozjum ma na celu realizację celów TC 105: promować współpracę i wymianę informacji na temat zachowania się ziaren gleby i oddziaływań ziarnistych; promować ulepszone modelowanie agregatów glebowych; zachęcać do mikrostrukturalnego zrozumienia znaczących zachowań makroskopowych; ułatwiać dyskusję na temat wykorzystania pomiarów mikrostrukturalnych w celu ulepszenia procedur charakteryzacji gleby; oraz wyjaśnić wybór i zastosowanie parametrów kontinuum w praktyce inżynierii geotechnicznej.

 • Paź 02 Środa

  5th European Conference on Physical Modelling in Geotechnics

  2 Październik 20245 Październik 2024

  5. Europejska Konferencja na temat Modelowania Fizycznego w Geotechnice (ECPMG 2024) odbędzie się w Delft w Holandii w dniach 2–4 października 2024 r. Organizatorem konferencji ECPMG 2024 jest komitet techniczny ISSMGE ds. modelowania fizycznego (TC 104) oraz finansowany przez UE program GEOLAB projekt. Konferencja ma na celu przedstawienie aktualnego obrazu wysiłków w zakresie modelowania wieloskalowego w następujących obszarach tematycznych: Zasady i podstawy skalowania; Nowe obiekty, nowy sprzęt, techniki pomiarowe; Systemy fundamentów na lądzie i morzu; Infrastruktura geotechniczna; I Geostruktury energetyczne i skutki klimatyczne.

 • Paź 06 Niedziela

  XVIII AFRICAN REGIONAL CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING

  6 Październik 20249 Październik 2024

  W imieniu Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE), Algierskiego Towarzystwa Geotechnicznego (ALGEOS) we współpracy z Laboratorium Wody, Środowiska, Geomechaniki i Konstrukcji (LEEGO) Uniwersytetu Nauk i Technologii Houari Boumediene (USTHB) mamy przyjemność zaprosić Państwa na 18. Afrykańską Regionalną Konferencję na temat Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, która odbędzie się w Algierze w Algierii od niedzieli 6 października 2024 r. do środy 09 października 2024 r. Temat główny: Inżynieria geotechniczna dla zrównoważonego rozwoju Afryki − Badania laboratoryjne oraz charakterystyka i właściwości gleby − Testowanie na miejscu i charakterystyka miejsca − Ulepszanie podłoża − Dynamika gruntów i geotechniczna inżynieria trzęsień ziemi − Fundamenty płytkie i głębokie − Osuwiska, stateczność zboczy i nasypów − Przestrzenie podziemne i głębokie wykopy − Tamy − Infrastruktura Geotechniczna − Projektowanie i modelowanie − Analiza numeryczna interakcji grunt-struktura − Inżynieria geośrodowiskowa − Niezawodność geotechniczna, ocena i zarządzanie ryzykiem − Geosyntetyki − Geologia inżynierska i inżynieria skał − Historia przypadku − Badania fundamentów obiektów zabytkowych, budynków i pomników

 • Paź 07 Poniedziałek

  DFI 49th Annual Conference on Deep Foundations

  7 Październik 202410 Październik 2024

  Dołącz do nas podczas 49. dorocznej konferencji na temat głębokich fundamentów w Aurorze i połącz się z największym zgromadzeniem międzynarodowych praktyków specjalizujących się w najnowocześniejszych technologiach i zarządzaniu ryzykiem w przypadku głębokich fundamentów, ulepszania gruntu, retencji gruntu i wsparcia w zakresie wykopów. Weź udział w specjalnych wykładach z udziałem naszych światowej sławy głównych prelegentów, dziel się doświadczeniami i wyciągniętymi wnioskami oraz omawiaj postępy i innowacje w zakresie stanu praktyki, badań, materiałów i sprzętu.

 • Lis 12 Wtorek

  XVII Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  12 Listopad 202417 Listopad 2024

  Chilijskie Towarzystwo Geotechniczne (SOCHIGE) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XVII Panamerykańskiej Konferencji na temat Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz 2. Latynoamerykańskiej Konferencji Regionalnej IAEG (Inżynieria Geologiczna), które odbędą się w La Serena w Chile, pomiędzy 12. i 17 listopada 2024 r.

 • Lis 20 Środa

  [ISSMGE Event] 5th International Conference on Transportation Geotechnics

  20 Listopad 202424 Listopad 2024

  Konferencja będzie miała na celu promowanie koncepcji i zastosowań, głównie w obszarach projektowania infrastruktury transportowej, ulepszania gruntów, perspektyw zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz łagodzenia zagrożeń naturalnych. To ważne wydarzenie będzie platformą rozpowszechniania najnowszych badań i osiągnięć w terenie wśród społeczności geotechnicznej na całym świecie za pośrednictwem aktywnych ścieżek akademickich i praktycznych. Znakomite wykłady Keynote i prezentacje dotyczące stanu praktyki oraz burze mózgów dyskusje techniczne przyczynią się do trzech dni dyskursu naukowo-technicznego, po których odbędą się atrakcyjne wycieczki obejmujące niesamowity naturalny krajobraz stanu Nowa Południowa Walia (NSW).

 • Lis 28 Czwartek

  The 2nd GeoMandu: Geotechnics for Sustainable Infrastructures

  28 Listopad 202429 Listopad 2024

  W świecie naznaczonym szybką urbanizacją, wyzwaniami środowiskowymi i stale rosnącym zapotrzebowaniem na rozwój infrastruktury, rola inżynierii geotechnicznej staje się coraz bardziej kluczowa. „GeoMandu” ma na celu zaspokojenie pilnej potrzeby zrównoważonych rozwiązań w tym dynamicznym krajobrazie. Obiecuje, że będzie platformą dla globalnej społeczności geotechnicznej umożliwiającą konwergencję, współpracę i wprowadzanie innowacji, a wspólnym celem jest kształtowanie zrównoważonej, odpornej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury na przyszłość. Planujemy organizować ten cykl konferencji co dwa lata. Temat konferencji będzie się zmieniał co dwa lata, a w ramach „GeoMandu 2024” wybraliśmy „Geotechnikę dla zrównoważonej infrastruktury”.

Podział na strony