XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

Termin:  4 Wrzesień 20187 Wrzesień 2018
Lokalizacja:  Kampus SGGW w Warszawie

oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników

Tematem wiodącym będą wyzwania geotechniki w Polsce. Konferencja będzie dotyczyć badań laboratoryjnych i terenowych, zagadnień teoretycznych i modelowania w geotechnice oraz problemów geotechnicznych w budownictwie lądowym i wodnym.

Sesje konferencyjne:

  • Sesja I: Badania i dobór parametrów
  • Sesja II: Modelowanie i obliczenia projektowe
  • Sesja III: Zagrożenia i zabezpieczanie budowli
  • Sesja IV: Infrastruktura transportowa

Więcej szczegółów