III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2020

Termin:  7 Lipiec 20208 Lipiec 2020
Lokalizacja:  Laboratorium Centrum Wodne – Kampus SGGW, Warszawa

Hasło III Konferencji Naukowo-Technicznej ProGeotech 2020 to „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”. Wydarzenie organizują Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki i Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Gównymi tematami paneli będzie wyznaczanie parametrów geotechnicznych (badania laboratoryjne i terenowe, powiązane ryzyka i metody statystyczne) oraz obliczenia w projektowaniu geotechnicznym, między inymi wykorzystanie modeli trójwymiarowych i building information modeling (BIM).

Więcej szczegółów