64. Konferencja Naukowa w Krynicy

Termin:  16 Wrzesień 201820 Wrzesień 2018
Lokalizacja:  Krynica Zdrój

Tematyka części problemowej: inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania

 • Rozwój infrastruktury kolejowej
 • Koleje dużych prędkości
 • Obiekty inżynierskie
 • Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym
 • Statyka i dynamika dróg szynowych
 • BIM w kolejnictwie
 • Infrastruktura tramwajowa

Tematyka części ogólnej: problemy naukowe budownictwa

 • budownictwo hydrotechniczne
 • budownictwo ogólne
 • fizyka budowli
 • geotechnika
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe
 • mechanika konstrukcji i materiałów

Konferencja jest organizowane przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Więcej szczegółów