The 5th International Conference on Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development

Termin:  14 Grudzień 202315 Grudzień 2023
Lokalizacja:  Hanoi, Wietnam

Międzynarodowa Konferencja Geotechnika dla zrównoważonego rozwoju -
Rozwój infrastruktury, która odbędzie się w Hanoi w Wietnamie będzie poruszała następujące tematy: Głębokie fundamenty, Tunelowanie i przestrzenie podziemne, Ulepszanie terenu, Modelowanie i monitorowanie geotechniczne, Osuwiska i Erozja, Morska energetyka wiatrowa i Geotechnika wybrzeża.

Więcej szczegółów