21st International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

Termin:  14 Czerwiec 202619 Czerwiec 2026
Lokalizacja:  Wiedeń, Austria

XXI Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej organizowana przez Austrian Geotechnical Society and Austrian Society for Geomechanics