11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEOTECHNICAL ASPECTS OF UNDERGROUND CONSTRUCTION IN SOFT GROUND (IS-MACAU 2024)

Termin:  14 Czerwiec 202417 Czerwiec 2024
Lokalizacja:  Macao, Chiny

11. Międzynarodowe Sympozjum Geotechnicznych Aspektów Budownictwa Podziemnego w Miękkim Gruntie (IS-Macau 2024) odbędzie się w Macao SAR, Chiny, w dniach 14-17 czerwca 2024 r. Organizatorem jest Państwowe Kluczowe Laboratorium IoT dla Inteligentnych Miast (IoTSC ) oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu w Makau, Laboratorium Inżynierii Lądowej w Macua (LECM) i TC204 Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE).
Tematem IS-Macau 2024 jest „Tunelowanie i budowa metra dla inteligentnych miast”. Ta niezwykle udana seria sympozjów TC204 stanowi najważniejsze forum dla badaczy i praktyków, na którym można prezentować i omawiać nowe problemy, rozwiązania i technologie w budownictwie podziemnym i obszarach pokrewnych.
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane przez firmę Taylor & Francis i przesłane do wielu serwisów indeksujących, w tym Elsevier (Scopus, Compendex i EI) oraz Clarivate Analytics. Wybrane artykuły konferencyjne zostaną zaproszone do przesłania do specjalnego wydania czasopism Underground Space and Tunneling oraz Underground Space Technology.

Więcej szczegółów