Wyrównywanie ściany wykopu mechanicznym frezem

27.11.2011
Krzysztof Traczyński

Na budowie przy ulicy Próżnej w Warszawie zwartą glinę w ścianie wykopu wyrównuje się mechanicznym frezem.