Wykonywanie ścian szczelinowych na terenie dawnego magazynu Supersam

07.10.2011
Krzysztof Traczyński