Wiercenia przy Próżnej

06.01.2012
Krzysztof Traczyński

W podłożu na budowie przy ulicy Próżnej w Warszawie występują zwarte gliny zwałowe. Przed zagłębieniem ścianki Larsena wykonywane są otwory które umożliwią wprowadzenie w grunt profili stalowych.