Krótka prezentacja badań lekką płytą dynamiczną

27.11.2011
Krzysztof Traczyński

Kontrola zagęszczenia podłoża przy pomocy lekkiej płyty do badań dynamicznych daje możliwość szybkiego sprawdzenia poprawności wykonanego zagęszczenia.