Woda w piwnicy i problemy z rowem melioracyjnym

W piwnicach budynku jednorodzinnego usytuowanego przy ulicy Wilgi w podwarszawskim Aninie kilka lat po jego wybudowaniu pojawiła się woda. Wcześniej piwnice były suche. Woda do piwnicy dostawała się od wschodniej strony budynku.

Anin znajduje się w pradolinie Wisły. Podłoże zbudowane jest z piasków o wyraźnie zwiększającą się średnicą ziarn wraz z głębokością. Warstwy piasków sięgają do kilkunastu metrów poniżej powierzchni terenu.

W celu określenia warunków wodno - gruntowych wokół budynku wykonanych zostało kilka otworów badawczych. Zgodnie z przewidywaniami we wszystkich otworach występowały jedynie piaski, ale co ciekawe woda gruntowa na stosunkowo niewielkim terenie występowała na zróżnicowanej głębokości. Po jednej stronie posesji zwierciadło wody pomierzono na głębokości 3.60 m ppt, znacznie poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Inaczej sytuacja prezentowała się w narożniku działki w pobliżu ulicy. Tam lustro wody układało się na głębokości 2.30 metra pod powierzchnią terenu, 1.30 powyżej poziomu z drugiej strony budynku, a co najważniejsze powyżej poziomu posadzki w piwnicy. To właśnie od tej strony woda przedostawała się do budynku.

Gdy projektowano budowę domu Inwestor zamówił badania gruntu. W okresie poprzedzającym budowę, w 2004 roku, zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 4.0 metry ppt. Wyraźnie widać było, że lustro wody podniosło się ale głównie w jednym z narożników działki. Pozostało określić tego przyczynę.

Wizja terenowa pozwoliła odnaleźć źródło. Znajdujący się w odległości kilkudziesięciu metrów od działki na ulicy Czołgistów rów melioracyjny został przerwany. Dopływająca rowem woda nie znajduje ujścia i rozlewała się po okolicy. W czasie intensywnych opadów i roztopów część wody płynie po powierzchni terenu, część filtruje w podłoże podnosząc poziom wody gruntowej. Kilka budynków zostało zabezpieczonych workami z piaskiem.

Rów odwadniający wykopany wzdłuż ulicy
Rów odwadniający wykopany wzdłuż ulicy
W tym miejscu rów odwadniający został zamknięty
W tym miejscu rów odwadniający został zamknięty
Posesje zabezpieczone workami z piaskiem
Posesje zabezpieczone workami z piaskiem
Posesje zabezpieczone workami z piaskiem
Posesje zabezpieczone workami z piaskiem
Posesje zabezpieczone workami z piaskiem
Posesje zabezpieczone workami z piaskiem

Rów biegnie skrajem ulic i dochodzi do stawu położonego w odległości około 1.0 kilometr na zamkniętej posesji przy ulicy Kwitnącej Akacji . Na całym odcinku woda wartko płynie rowem. Na mapach staw nosi dumna nazwę „Staw Wenecja”. Niestety domy w sąsiedztwie Wenecji nie zostały wybudowane tak jak w sławnym mieście.

Staw Wenecja
Staw Wenecja

Dla ochrony piwnicy wykonany został drenaż liniowy otaczający budynek od strony napływu wody. Drenaż odprowadzał wodę na drugą stronę działki do studzienki chłonnej, która sprowadzała wodę do głębszych warstw gruntu. Drenaż ułożony został w odległości kilku metrów od budynku w miejscu gdzie znajdowały się trawniki. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło ochronić piwnicę przed napływem wody gruntowej.

Wykopane rowki odwadniające na wolnej działce
Wykopane rowki odwadniające na wolnej działce

Niestety stan rowów melioracyjnych w Polsce jest zły. Od lat niekonserwowane, pozarastały, wypełniły się gruntem, a w wielu miejscach zostały poprzerywane lub zasypane.

Całkowicie zasypany przepust drogowy pod ulicą Dzieci Polskich w Warszawie na początku 2011 roku spowodował zalanie sąsiadującego z drogą lasu. Woda nie spływała rowem, a rozlana po powierzchni przedostawała się do głębiej leżących warstw gruntu. Powodowało to oczywiście podnoszenie się poziomu wody gruntowej, a przy okazji zalewanie głębiej wbudowanych piwnic.

Właściciel jednego z budynków zmuszony został do otoczenia budynku drenażem i wykonania zbiornika retencyjnego. W momencie gdy woda osiąga niebezpieczny poziom spływa drenażem do studni zbiorczej, a dalej odprowadzana jest automatyczną pompą do zbiornika. Rozwiązanie to spełnia swą funkcję gdy pompa jest sprawna. Awaria pompy, czy brak zasilania powoduje, że system przestaje działać. Przezorni w takim wypadku instalują zapasowe pompy i zapewniają alternatywne źródło energii elektrycznej.

Energiczne działanie mieszkańców domów położonych przy ulicy Dzieci Polskich spowodowały że przepust został udrożniony. Woda przepływa na druga stronę drogi dwiema metalowymi rurami umieszczonymi pod nawierzchnią. Naprawa przepustu znacznie poprawiła sytuację w podłożu gruntowym.

Przepust przy Alei Dzieci Polskich
Przepust przy Alei Dzieci Polskich

Analiza map wykazała że kanał ten doprowadza wodę do Wisły!

Przed budową piwnicy należy pamiętać o wszelkich możliwych zagrożeniach jakie mogą spowodować zalewanie podziemnej kondygnacji.

Sprawdź:

  • Jak głęboko znajduje się woda gruntowa i jak wysoko może się podnieść?
  • Czy w pobliżu Twojego domu znajdują się urządzenia melioracyjne, stawy, kanały, rzeki itp? Czy są one sprawne?
  • Gdzie i w jaki sposób można odprowadzić wody spływające z dachu budynku?
  • Czy na terenie projektowanej inwestycji przebiega drenaż ?
  • Zapytaj sąsiadów czy nie mieli kłopotów z wodą w piwnicy.

Jeżeli budowa piwnicy niesie choć niewielki element ryzyka, zrezygnuj z tego przedsięwzięcia lub wykonaj podziemną kondygnację w technologii zapewniającej jej szczelność.

UWAGA: Dodawanie szkła wodnego do betonu nie zabezpiecza budynku przed wodami gruntowymi!

Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu
Na szlaku rowu