Posadowienie na studniach

Na niewielkiej żoliborskiej uliczce inwestor przystąpił do realizacji trzech budynków zabudowy szeregowej. Budynki bez piwnic, o trzech kondygnacjach były niewielkie, ulica dookoła zabudowana, zrezygnowano więc z badań geotechnicznych.

Posadowienie budynku zaprojektowano na stopach i ławach fundamentowych na głębokości 1.5 metra ppt. Taka głębokość posadowienia wynikała z poziomu występowania wody gruntowej, która znajdowała się o 10 centymetrów głębiej.

Gdy wykonano wykop fundamentowy pod pierwsze dwa budynki, okazało się, że w dnie wykopu zalegają torfy.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Inwestor zlecił badania geotechniczne, które wykazały, że torfy zalegają do głębokości 2.0 metry ppt., tj. pół metra poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Torfy przykrywały nawodnione, średnio zagęszczone piaski średnie i grube o stopniu zagęszczenia ID = 0.45.

Analiza map geologicznych wykazała, że przedmiotowa działka położona jest na płaskiej równinie torfowej, zbudowanej z torfów leżących na piaskach humusowych. Według opisu dołączonego do map, miąższość torfów może osiągać 2.0 metry.

Zdjęcie

W toku rozważań nad rozwiązaniem problemu zrezygnowano z wymiany gruntu. Ma to związek z bliskim sąsiedztwem budynków, które być może też są oparte na torfach. Wymianę gruntu można by przeprowadzić jedynie przy jednoczesnym obniżeniu poziomu wody gruntowej, a takie rozwiązanie nie jest bezpieczne. Odwodnienie powoduje bowiem wzrost naprężeń w gruncie w wyniku czego w budynkach posadowionych na torfach mogą wystąpić dodatkowe osiadania. Inwestor ze względu na znaczne koszty zrezygnował także z wykonania pali.

Wybrano posadowienie na studniach. Założono, że kręgi należy zagłębić w warstwę piasków zalegających pod torfami. Najniższy krąg w całości był wkopany w piaski. W trakcie kopania wodę gruntową pompowano z wnętrza studni. Takie rozwiązanie nie jest zbyt bezpieczne, bo zwykle prowadzi do rozluźnienia piasków występujących w dnie studni.

Zdjęcie

Na obszarze już wykonanego wykopu fundamentowego ławy i stopy posadowione zostały na dwóch poziomach kręgów. Wykorzystano kręgi o średnicy od 100 do 120 centymetrów. Stopy fundamentowe oparto na trzech kręgach średnicy 120 cm, rozmieszczonych w narożnikach trójkątów równobocznych.

Wzdłuż ściany sąsiada studnie zagłębiono bezpośrednio z powierzchni terenu. W tej części konieczne było wykonanie trzech poziomów kręgów.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Dla posadowienia budynku wykonano 48 studni. Wykorzystano 108 kręgów. Wnętrza kręgów wypełniono betonem, bez zbrojenia.

Koszt kręgów wyniósł około 13 tysięcy złotych. Do całkowitego kosztu posadowienia należy dodać koszt betonu i robociznę.