Stary Most Poniatowskiego w Warszawie

Bardzo niewielka ilość opadów we wrześniu, październiku i listopadzie na terenie Polski spowodowała znaczne obniżenie poziomów wody w rzekach. Poziom Wisły w Warszawie tak nisko nie notowano od dziesięcioleci. 3 grudnia 2011 na wodowskazie, w Porcie Praskim odnotowano odczyt 93 cm. To tylko 25 centymetrów wyżej od rekordowo niskiego poziomu, który został pomierzony we wrześniu 1992 roku.

Niska woda odsłoniła fragmenty Mostu Poniatowskiego wysadzonego przez wojska niemieckie w czasie II Wojny Światowej. Przy praskim brzegu rzeki widać osadzone na dnie jedno z przęseł starego mostu. Zachowały się fragmenty konstrukcji i jezdnia z torami tramwajowymi.

Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu
Fragmenty przęseł zniszczonego mostu

Most Poniatowskiego został zbudowany w latach 1905-1913 według projektu M. Marszewskiego, B. Plebińskiego. Roboty wykonało przedsiębiorstwo "K. Rudzki i Ska". 13 września 1944 roku, gdy Warszawa walczyła w Powstaniu, Niemcy wysadzili wszystkie warszawskie mosty w obawie przed zbliżającą się do miasta Pierwszą Armią Wojska Polskiego i wojskami radzieckimi.

Most Poniatowskiego był już uszkodzony wcześniej. Dwa przęsła zniszczone w 1915 roku, w czasie I Wojny Światowej zostały prowizorycznie odbudowane, ale spłonęły rok później. Rekonstrukcja mostu miała miejsce już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach 1921-1927. Most zniszczony przez Niemców w 1944 roku, został odbudowany w 1949. W czasie PRL-u przeprawa przeszła jeszcze kilka remontów czego efektem jest obecna forma mostu.

Kompletne przęsło starego mostu wraz z torami tramwajowymi
Kompletne przęsło starego mostu wraz z torami tramwajowymi
Przy normalnym stanie Wisły pozostałości starego mostu są niewiedoczne
Przy normalnym stanie Wisły pozostałości starego mostu są niewiedoczne
W grudniu 2011 poziom Wisły wynosił tylko 93 cm
W grudniu 2011 poziom Wisły wynosił tylko 93 cm

Brak jesiennych opadów spowodował, że nieco poprawiła się sytuacja na terenach, na których w ostatnich dwóch latach wystąpiły nienotowane od lat wysokie poziomy wód gruntowych.

Na monitorowanym przez Geotest osiedlu na Białołęce woda gruntowa w okresie ostatnich trzech miesięcy opadła o 0.35 ÷ 0.40 metra, do rzędnej 2.75 ÷ 2.80 m np. "0" Wisły. W porównaniu do końca sierpnia 2011, miesiąca o wyjątkowo intensywnych opadach, lustro wody w gruncie obniżyło się o 1.25 metra. Aktualny poziom jest bliski poziomowi z 2007 roku.

Podobnie sytuacja wygląda na osiedlach położonych nieopodal koryta rzeki przy ulicy Bluszczańskiej. W czerwcu 2010 roku woda gruntowa znajdowała się na rzędnej 3.53 m np. "0" Wisły. Na początku grudnia 2011 lustro wody pomierzono na rzędnej 2.40 m np. "0" Wisły.