Geologia

 • Odmłodzony spichlerz w Kazimierzu Dolnym

  Działka, na której zaprojektowano budowę hotelu położona jest w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej. Pod względem geomorfologicznym teren znajduje się na granicy tarasu nadzalewowego i zbocza doliny Wisły, której koryto oddalone jest o około 80 metrów od granicy działki. Dolina Wisły w rejonie Kazimierza Dolnego ma charakter przełomowy o wysokich i stromych brzegach. Plac, na którym przewidziano inwestycję znajduje się u podnóża takiego stromego zbocza.

 • Badania geotechniczne - dążenie do ideału?

  Inwestorzy zlecający wykonanie dokumentacji geotechnicznej zazwyczaj starają się ograniczyć do minimum zakres niezbędnych badań. Brak jest pieniędzy na wykonanie odpowiedniej ilości otworów badawczych, że nie wspomnę o badaniach laboratoryjnych, czy specjalistycznych badaniach terenowych, takich jak sondowania sondą CPT, SPT, czy też wykonywanie próbnych wykopów badawczych.

 • Budynek IO-1

  Wiosną tego roku ruszyła budowa budynku biurowo-usługowego I0-1 wciśniętego w działkę położoną u zbiegu Puławskiej i Alej Niepodległości. Głównym projektantem jest architekt Tomasz Nalewajski z pracowni Nalewajski-Żera, a projekt konstrukcji powstał w zespole Krzysztofa Kakowskiego o nazwie Pro-Inwest Pracownia Obsługi Inwestorów Sp. z o.o.

 • Cmentarze

  Ten rodzaj inwestycji nie pojawia się tak często jak budowa osiedli mieszkaniowych, czy budynków biurowych, ale istnieje na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Mowa o budowie cmentarzy. Teren przeznaczony pod tego typu inwestycje też musi spełniać wymagania przedstawione w konkretnych przepisach

 • Wenecja - wezwanie dla geotechników

  Na północnym krańcu Adriatyku, osłonięta laguną leży Wenecja. Miasto niezwykłe, miasto szczególne uwielbiane przez artystów i kochanków. Wenecja, położona na 118 płaskich wyspach poprzecinanych kanałami, połączona jest z kontynentem jednym mostem kolejowo-drogowym.

 • Wydmy

  W okolicach Warszawy na terenie Puszczy Kampinoskiej i w sąsiedztwie Radzymina występują wydmy. Te piaszczyste pagóry zbudowane z drobnych piasków powstają w okresie gdy przeważają wiatry wiejące z jednego kierunku. Wiatr przenosi najdrobniejsze ziarna piasku usypując je w piaszczyste pagórki. Proces wywiewania piasku ogranicza lustro wody gruntowej. Dlatego w pobliżu wydm występują obszary podmokłe zwane niszami deflacyjnymi. W niszach powstają grunty organiczne.

 • Ulica Lenartowicza w Warszawie

  Firma Strump-Hydrobudowa rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Lenartowicza i Alei Niepodległości. Kierownikiem budowy jest mgr inż. Marcin Zaręba. Wykop o wymiarach 26 x 19 metrów i głębokości 6.0 metra wykonano z zastosowaniem obudowy "berlińskiej". Wykorzystano dwuteowniki H360 w rozstawie 2.5 metra; o długości od 8.3 - 9.5 metra.

 • Ukryty tunel metra

  W 2001 roku prowadziłem badania geotechniczne na terenie położonym w Warszawie przy ul. Słonimskiego. Na działce projektowano budowę zespołu mieszkalno-usługowego. Dziś wykonany już został wykop fundamentowy. Ściany wykopu zabezpieczono ścianką berlińską. Roboty prowadziła firma Funbud.

 • Fundamenty - bezpieczne budowanie

  Badanie podłoża gruntowego. Czy to jest konieczne? Przy projektowaniu fundamentów budynków niezbędna jest wiedza o rodzaju podłoża gruntowego występującego na terenie budowy.

Podział na strony