Ulica Lenartowicza w Warszawie

Firma Strump-Hydrobudowa rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Lenartowicza i Alei Niepodległości. Kierownikiem budowy jest mgr inż. Marcin Zaręba. Wykop o wymiarach 26 x 19 metrów i głębokości 6.0 metra wykonano z zastosowaniem obudowy "berlińskiej". Wykorzystano dwuteowniki H360 w rozstawie 2.5 metra; o długości od 8.3 - 9.5 metra.

Dla zabezpieczenia stateczności, ściany rozparto rozporami ukośnymi z dwuteowników H400 i jedną rozporą spinającą wschodnią i zachodnią stronę wykopu. Użyta została rozpora o średnicy 7111 mm . Budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemne i sześć kondygnacji naziemnych.

W podłożu projektowanej inwestycji do głębokości 1.9 metra zalegają słabonośne nasypy nie budowlane, składające się z piasków gliniastych. Nasypy przykrywają gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaszczystymi. Twardoplastyczne grunty spoiste występują do głębokości 2.4 do 4.8 metra ppt i przykrywają warstwę śródmorenowych różnoziarnistych piasków reprezentowanych przez piaski pylaste, drobne i średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.75.

Na głębokości 6.3 - 7.7 m ppt zalega kolejna warstwa morenowych glin piaszczystych półzwartych i zwartych. Wodę gruntową nawiercono na głębokości odpowiadającej rzędnej 22.20 m np"0". Założono możliwości podnoszenia się lustra wody gruntowej o 0.6 metra. Spód płyty fundamentowej w przegłębieniach zaprojektowano na rzędnej 21.40 m np. "0" Wisły, a więc poniżej poziomu wody gruntowej.

Nieco odmienne warunki wodno-gruntowe panują w bliskim sąsiedztwie przy zbiegu ulicy Naruszewicza i Alei Niepodległości, na działce przyległej do przedwojennego budynku mieszczącego obecnie liceum PAX. Znajdujący się na tej działce niewielki budynek w ostatnim okresie będący siedzibą ambasady, został rozebrany. Działka obecnie wystawiona jest na sprzedaż.

Pod humusem i gruntami nasypowymi oraz przypowierzchniowymi piaskami gliniastymi występują zagęszczone piaski drobne, o stopniu zagęszczenia ID =0.75.

W piaskach zalegających do głębokości 9.0 - 12.2 m ppt na poziomie odpowiadającej rzędnej 20.05 m np. "0" Wisły znajduje się zwierciadło wody gruntowej

Woda gruntowa przy ulicy Lenartowicza występowała płycej w soczewce piaszczystej otoczonej glinami. Lustro wody utrudniało wykonanie przegłębień pod szyby dźwigowe. Woda napływała do wykopu od strony Alei Niepodległości. Odwodnienie wykonano przy pomocy dwóch studni usytuowanych w dnie wykopu. Po obniżeniu poziomu wody gruntowej ułożono warstwy chudego betony podkładowego. Pompowanie ze studni będzie prowadzone do czasu wykonania płyty fundamentowej.

Dla ochrony budynku przed wodą użyto izolacji Voltex. Izolacja z wkładką bentonitową zapewnia szczelność przesłony. W przypadku mechanicznego uszkodzenia powierzchni i przebicia izolacji, następuje jej samouszczelnienie. Bentonit w kontakcie z wodą pęcznieje i uszczelnia przebite miejsce. W handlu występuje kilka rodzajów mat bentonitowych. Jedną z bardziej popularnych jest właśnie mata Voltex. W jednym z następnych numerów Geotekstu przedstawimy bardziej szczegółowo hydroizolację z bentonitu Volclay.