Dwa wykopy i ludzka pomysłowość

Na budowie przy ulicy Klimczaka w Warszawie woda gruntowa znajdowała się na głębokości około 3.0 metry ppt. Umożliwiało to wykonanie jednej kondygnacji podziemnej. Drugi poziom podziemnego garażu mógł być wykonany przy jednoczesnym obniżeniu poziomu lustra wody. W podłożu działki występowały średnio zagęszczone piaski średnie. Piaski występowały do głębokości przeszło 20 metrów. Wierceniami nie sięgnięto do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Brak gruntów spoistych nie pozwalał na odcięcie ścianami szczelinowymi dopływu wody do wykopu. Z bilansu miejsc parkingowych wynikało że konieczne jest wykonanie choć jednego dwupoziomowego garażu pod dwoma projektowanymi budynkami. Niestety w sąsiedztwie działki nie było gdzie zrzucić wody i wydawało się niemożliwe wykonanie odwodnienia. 

Cóż jednak może zdziałać ludzka pomysłowość. Jeżeli nie ma miejsca gdzie można odprowadzić wodę trzeba takie miejsce stworzyć. W pierwszym etapie wykonano więc dwa wykopy jeden pod budynek A drugi pod budynek B. Projekt zakładał że budynek A będzie miał dwa poziomy podziemnego garażu, a budynek B tylko jeden poziom. Po wykonaniu wykopów przystąpiono do odwodnienia podłoża w wykopie pod budynek A. Co zrobiono z wodą? Wodę odprowadzono do…. wykopu pod budynek B. Cały wykop pod budynek B wypełnił się wodą ale umożliwiło to odpompowanie wody z wykopu A. Przez cały czas wykonywania robót ziemnych, fundamentowych i konstrukcyjnych garażu poziomu minus dwa pracowały pompy, a wykop pod drugi budynek przypominał bardziej staw niż pole przyszłej budowy. Gdy już poziom minus dwa został w całości wykonany zatrzymano pompy. Po krótkim czasie poziom wód gruntowych powrócił do pierwotnego stanu. Wykop pod budynek B osuszył się. Przeprowadzone badania wykazały że podłoże gruntowe w dnie wykopu nie zostało naruszone. Można było przystąpić do budowy garażu pod budynkiem B. Na zdjęciach przedstawiamy realizację tego przedsięwzięcia.

Widok instalacji odwadniającej wykop A
Widok instalacji odwadniającej wykop A
Poziom minus dwa został osuszony
Poziom minus dwa został osuszony
Kontrola pomp
Kontrola pomp
Chudy beton i izolacja zostały już położone
Chudy beton i izolacja zostały już położone
Rurociągi odpompowujące wodę z wykopu
Rurociągi odpompowujące wodę z wykopu
Zrzut wody
Zrzut wody
Przygotowanym kanałem woda płynie do...
Przygotowanym kanałem woda płynie do...
...wykopu B
...wykopu B
I powstał staw
I powstał staw
Staw i otaczające go domy Miasteczka Wilanów
Staw i otaczające go domy Miasteczka Wilanów
Ogólny widok wykopu
Ogólny widok wykopu
Zrzut wody w blasku słońca
Zrzut wody w blasku słońca