Emirates Twin Towers (355 i 305 m) - pierwszy symbol Dubaju

Pierwszym symbolem nowoczesnego Dubaju, który potwierdzał wysoki rozwój gospodarczy tego emiratu były bliźniacze wieże o nazwie Emirates Twin Towers ukończone w roku 2000. Wyższa wieża o wysokości 355 metrów posiada 54 pietra, natomiast niższa mieszcząca hotel wznosi się na wysokości 305 metrów ponad poziom terenu. Zaprojektowanie tych nowatorskich jak na owe czasy budowli wymagało wykonania wielu analiz i badań szczególnie na potrzeby projektu posadowienia budowli.

Emirates Twin Towers - pierwszy symbol Dubaju
Emirates Twin Towers - pierwszy symbol Dubaju

Badania geologiczne wykonane na potrzeby budowy wież obejmowały 23 wiercenia badawcze do gł. maksymalnej 80 metrów ppt. W trakcie wierceń wykonywano sondowania SPT w interwałach co 1,5 metra oraz wycinano rdzenie do badań laboratoryjnych. Przeprowadzono również badania presjometryczne. Na podstawie badań określono budowę geologiczną w miejscu projektowanej inwestycji. W podłożu rozpoznano piaski i piaski pylaste zalęgające na słabych i bardzo słabych skałach wapiennych, a poziom wody gruntowej występował bardzo płytko tj. na gł. 1- 3 m poniżej powierzchni terenu.
Dla opracowania modelu geotechnicznego konieczne było określenie parametrów charakteryzujących ośrodek gruntowy. Poniżej przedstawiono zestawienia wartości modułu Younga otrzymane wg rożnych metod badawczych:

Porównanie wartości modułu Younga uzyskanych wg róznych metod badawczych (H. Poulos, A. Davids. Foundation design for the Emirat
Porównanie wartości modułu Younga uzyskanych wg róznych metod badawczych (H. Poulos, A. Davids. Foundation design for the Emirates Twin Towers, Dubai. 2005)

Figura przedstawia wartości modułu Younga otrzymane wg następujących metod badawczych:
- badania sejsmiczne (zredukowane współczynnikiem bezpieczeństwa równym 0.2)
- badania w kolumnie rezonansowej (dla odkształceń rzędu 0.1%);
- badanie ściśliwości (dla 50% maksymalnego nacisku)
- badania laboratoryjne (dla różnych zakresów obciążeń, z odpływem i bez odpływu wody z próbki)
- badania presjometryczne

Porównanie Emirates Twin Tawers z najwyższym budynkiem w Polsce – Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wg M. Greli (źródło rysunk
Porównanie Emirates Twin Tawers z najwyższym budynkiem w Polsce – Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wg M. Greli (źródło rysunków skyscraperpage.com)

Ostatecznie zaprojektowano posadowienie na palach fundamentowych o średnicy 1,2 metra i długości 40 i 45 metrów licząc od spodu płyty fundamentowej. Płyta fundamentowa o grubości jedynie 1,5 metra utworzyła z nadległą kondygnacją podziemnego garażu i jej masywnym stropem sztywną skrzynię zapewniającą odpowiednią stateczność wieżowcom. Każda z wież posadowiona została na około 100 palach. Pale poddano testom obciążeniowych zarówno statycznym jak i dynamicznym.

Próbne obciążenie pali fundamentowych
Próbne obciążenie pali fundamentowych

Wszystkie fotografie pochodzą ze strony www.skyscrapercity.com