Artykuły wg autora: ZBG Geotest

 • Zanieczyszczony grunt – badania szczegółowe

  10.05.2020

  Ocenę stanu jakości gruntu przeprowadza się w pięciu etapach. W przypadku przkroczenia dopuszczalnych stężeń w badaniach wstępnych, w ramach etapu V wykonuje się badania szczegółowe. Niniejszy artykuł opisuje ten proces na załączonych przykładach.

  Po istotne szczegóły etapów I-IV odsyłamy do poprzedzającego artykułu Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo, gdzie znajduje się także rozbudowana wersja poniższego schematu.

 • Błędy i braki w dokumentacjach geotechnicznych

  16.04.2020

  Czterdzieści lat temu monopol na badania gruntu i sporządzanie dokumentacji posiadał Geoprojekt. Bywało, że na rozpoczęcie zamówionych prac trzeba było czekać kilka tygodni. Dokumentacje sporządzane przez Geoprojekt zapewniały dobrą jakoś: wierceniom badawczym towarzyszyły sondowania i rozbudowane badania laboratoryjne. Z dużą pieczołowitością i starannością sporządzane były przekroje geotechniczne.

 • Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo

  21.11.2019

  Od roku 2016 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemii (Dz. U. 2016 poz.1395). Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy gruntów, a w czwartej znalazły się tereny przemysłowe i komunikacyjne.

 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego czy geologiczno inżynierska? Zatwierdzanie dokumentacji

  19.10.2012

  Zgodnie z obowiązującym od 24 grudnia 1998 roku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zakres czynności koniecznych do wykonania przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia budynków, uzależniony jest od kategorii do jakiej dany obiekt został zaliczony.

 • Pękanie ścian budynków

  18.10.2012

  Bardzo często spękania pojawiające się na ścianach obiektów budowlanych powstają na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów posadowionych na gruntach o różnej charakterystyce wytrzymałościowo-odkształceniowej. Przedstawiamy przykłady dwóch budynków pokrytych spękaniami, których przyczyny pochodziły z podłoża gruntowego.

 • Wilgoć w piwnicy - jak temu zaradzić

  17.10.2012

  Z problemem zawilgoconych ścian piwnic boryka się wielu właścicieli domów. Opisujemy sytuacje, jakie zaistniały w ciągu minionego roku na budowach i w domach naszych czytelników.

 • Zabezpieczanie budynków przed wodą gruntową

  16.10.2012

  Podziemne kondygnacje budynków narażone są na działanie wody gruntowej. Każdy budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i wodą gruntową. W zależności od występujących w podłożu warunków dobiera się odpowiedni typ izolacji.

 • Czym izolować ściany piwnic?

  15.10.2012

  O konieczności zabezpieczenia ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przed wilgocią, wodą gruntową i opadową wie każdy inwestor. Oprócz najbardziej znanego i popularnego sposobu - zabezpieczenia powierzchni lepikiem asfaltowym lub papą położoną na lepiku - coraz częściej podziemne części budynku izoluje się nowoczesnymi materiałami: modyfikowanymi papami bitumicznymi, foliami gładkimi i tłoczonymi, membranami z kauczuku syntetycznego oraz materiałami bentonitowymi.

 • Budowa domu na skarpie

  15.10.2012

  Skarpy jako miejsca nietypowe wymagają szczególnego traktowania podczas projektowania i budowy domu.

 • Zabezpieczanie skarp i dna wykopu fundamentowego

  14.10.2012

  W celu poprawnego zaprojektowania fundamentów, wykonuje się dokumentację badań podłoża gruntowego, lub geologiczno - inżynierską. W dokumentacji przedstawiona zostaje budowa geologiczna podłoża. Na przekrojach zilustrowany jest przebieg warstw i poziom wody gruntowej.

Podział na strony