Aktualności wg lat: 2013

 • Wejścia na stację Dw. Wileński

  System wejść oraz przejść podziemnych na stacji Dworzec Wileński należy do najbardziej złożonych pośród wszystkich obecnie budowanych stacji metra. Stacja C15 Dw. Wileński będzie połączona podziemnym korytarzem z dworcem kolejowym zlokalizowanym za centrum handlowym. Wszystkie wejścia budowane są w otoczeniu ścinek szczelnych. Na stacji natomiast wykonano ostatni fragment płyty fundamentowej i rozpoczęto układanie torowiska. Już wszystkie płyty fundamentowe stacji centralnego odcinka II linii metra są gotowe, z wyjątkiem fragmentu pod tunelem Wisłostrady na stacji C14.

 • Rewitalizacja kamienicy

  W ostatnim czasie Geotest wykonał badania geotechniczne oraz opracował niezbędne dokumentacje wymagane dla tego typu inwestycji budowlanej. W toku badań terenowych wykonano otwory badawcze oraz sondowania statyczne o głębokości 20 metrów. Jak dotąd, Geotest wykonał badania dla kilkudziesięciu kamienic z terenu Warszawy, które zostały poddane rewitalizacji m.in. dla zabytkowych domów przy ul. Próżnej.

 • Modernizacja Bulwarów Wiślanych w Warszawie

  Trwają prace budowlane przy modernizacji lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie. Roboty wykonuje Hydrobudowa Gdańsk wg projektu pracowni RS Architektura. Na terenie nadwiślanym powstanie nie tylko nowa przestrzeń publiczna, ale także kolejne przejścia podziemne pod Wisłostradą, pawilony wystawowe oraz restauracje. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Na początek powstanie część północna. Prace budowlane utrudniają trudne warunki gruntowe, m.in. grunty nasypowe zalęgające do głębokości nawet 9 metrów ppt. W trakcie prac ziemnych odkryto stare, drewniane umocnienia brzegu, które zapewne po wojnie zostały zasypane gruzem i na nich wybudowano znane z chwili obecnej betonowe schody.

 • Wejścia na stację metro Stadion

  Trwają ostatnie prace przy budowie wejść na stację metro Stadion. Wejścia budowane są w otoczeniu ścian szczelinowych oraz kolumn jet grouting. Dla prawidłowego wykonania iniekcji strumieniowej wykonano kontrolne otwory wiertnicze. Ostatecznie zrezygnowano z budowy przejścia podziemnego pod nasypem kolejowym oraz wejścia zlokalizowanego przy stacji kolejowej Stadion. Wnętrze stacji coraz bardziej przypomina założenia projektowe, wykonane są już ażurowe słupy podtrzymujące stropy, pojawiła się nawet „próbka” kamiennej okładziny na ścianach stacji.

 • Wejścia na stację metro Świętokrzyska

  Na stacji Świętokrzyska trwają prace przy budowie przejść podziemnych i wejść na stację. W wakacje wykonano także przejścia pod I linią metra przy użyciu metod górniczych. Łącznik pomiędzy stacjami I i II linii warszawskiego metra wykonano z poziomu specjalnie przygotowanego w tym celu szybu o głębokości ponad 20 metrów. Przejścia podziemne realizowane są natomiast w obudowie wykonanej ze ścianki berlińskiej. Stacja zlokalizowana jest w strefie skomplikowanej budowy geologicznej, toteż zarówno budowa obiektu jak i łączenie obydwu stacji wymagało dużego doświadczenia i wykonania złożonych prac zabezpieczających, dostosowanych do panujących warunków wodno-gruntowych.

 • 500 000 odwiedzin na stronach Geotestu

  W ciągu ostatnich 3 lat stronę firmową Geotestu oraz wydawany przez nas Internetowy Magazyn Geotechniczny Geotekst odwiedziło łącznie pół miliona osób. Łączna liczba odsłon osiągnęła prawie milion. Średnia liczba odwiedzających nasze strony internetowe to około 14 000 osób miesięcznie, z czego 75% stanowią nowi użytkownicy.

 • Geotest & Chemtest

  Geotest od wielu lat specjalizuje się w poborze prób i badaniu zanieczyszczenia gruntu oraz wody gruntowejbadaniu zanieczyszczenia gruntu oraz wody gruntowej na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje budowlane. Dla zapewnienia najwyższej jakości uzyskiwanych rezultatów, nasza firma nawiązała współpracę z brytyjskim laboratorium Chemtest Ltd. Chemtest od 20 lat specjalizuje się w analizach chemicznych prób gruntu, a obecnie jest największym laboratorium w Europie w tej kategorii. Połączenie ponad dwudziestoletnich doświadczeń Geotestu i Chemtestu  przyniesie wymierne korzyści dla naszych klientów.

 • Płyta stropowa na stacji kolejowej

  Płyta stropowa na Dworcu Łódź Fabryczna wykonywana jest wieloetapowo. Etapowanie wymusza ogromna powierzchnia stropów, która wliczając wszystkie obiekty towarzyszące dworcowi zajmować będzie powierzchnię około 7 hektarów. Aktualnie poradzone prace ukazują jednoczesnie wszytskie etapy budowy płyty. Metoda stropowa, która będzie zastosowana podczas realizacji tej inwestycji, polega na uprzednim wykonaniu ścian i stropu, a dopiero w późniejszym etapie płyty dennej.

 • Płyta fundamentowa na stacji metra

  Płyta fundamentowa na stacji C13 Centrum Nauki Kopernik posiada odmienną konstrukcje, rzadko spotykaną na warszawskich budowach. Poniżej płyty ułożono warstwę filtracyjna z tłucznia otoczonego geowłókniną. Płyta o grubości 1,4 metra nie będzie sztywno połączona ze ścianami szczelinowymi, które zostały tak zaprojektowane, aby w miejscach styku ścian z płytą występowały specjalne wnęki. Plusem tej metody jest brak konieczności wykuwania bruzdy do łączenia zbrojenia, w tym przypadku o szerokości 1,4 m, co zdecydowanie przyspiesza pracę i nie powoduje konieczności przemieszczania się ludzi i sprzętu po przygotowanym podłożu pod fundamenty. Zazwyczaj odkuwanie bruzdy odbywa się po odbiorze podłoża gruntowego i nierzadko powodują pogorszenie stanu dna wykopu.

 • Ciekawa budowa w Konstancinie

  Przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie –Jeziornej rozpoczęły się prace przy budowie szkoły. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych posadowiony zostanie w złożonych warunkach gruntowych. W podłożu do głębokości kilku metrów zalęgają grunty organiczne, takie jak namuły i torfy oraz gliny pylaste w stanie plastycznym. Każde ze skrzydeł budynku posiadać będzie inną głębokość posadowienia. Cześć obiektu oparta została na kolumnach DSM. Wykonawcą tych specjalistycznych robót geotechnicznych był Keller. Jak wynika z dokumentacji projektowej całość obciążeń od konstrukcji przejmą wykonane kolumny, co pozwala na pozostawienie gruntów słabonośnych wokół kolumn. W wielu przypadkach kolumny DSM są tańszą alternatywą dla klasycznej wymiany gruntu.

Podział na strony