Aktualności wg lat: 2011

  • Hotel Saski

    Gmach zlokalizowany w Warszawie przy Placu Bankowym, został wybudowany pod koniec XVII w. Po II Wojnie Światowej budynek został adaptowany na hotel, który działał do końca lat 90-tych XX wieku. Spory i protesty architektów dotyczące dalszego przeznaczenia obiektu trwały latami. Dopiero w tym roku przystąpiono do prac budowlanych, pomimo uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę już pięć lat temu.

Podział na strony