Aktualności wg lat: 2011

 • Wysypisko śmieci źródłem materiału budowlanego

  Na terenie Warszawy od kilkuset lat wydobywana była glina do produkcji cegieł i dachówki. Początkowo glinianki – tak nazywane były małe odkrywkowe kopalnie gliny, zlokalizowane były poza miastem. Jednak rozwój urbanizacji spowodował, że obecnie znajdują się one w obszarze administracyjnym stolicy. Olbrzymie, bo nawet kilkunastometrowej głębokości wyrobiska, po zaprzestaniu eksploatacji wypełniały się wodą, a następni powoli porastała je roślinność. W pewnym okresie nastąpiło nawet przyzwolenie do zasypywania glinianek, gruzem i innymi odpadami budowlanymi, a później nawet śmieciami.

 • Jak nie należy odwadniać wykopu

  Podwyższone poziomy wód gruntowych towarzyszą w zasadzie wszystkim aktualnie prowadzonym budowom w Warszawie. Największe wahania zwierciadła wód obserwujemy na tarasie Wiślanym, czego przykładem mogą być tereny Wilanowa. Właśnie w tej okolicy zaobserwowaliśmy, jak brak świadomości i wiedzy z zakresu hydrogeologii, przyczynia się do niewłaściwego sposobu odwadniania terenu. Na przedmiotowej działce, wykopano przy użyciu koparki, obszerny kilkumetrowej głębokości dół, z którego bezpośrednio miało rozpocząć się pompowanie. Zanurzona w wodzie pompa o dużym wydatku miała za zadanie obniżyć poziom wody gruntowej.

 • Olbrzymi staw w centrum Warszawy

  Kilka lata temu na warszawskiej Woli rozpoczęła się budowa osiedla, która została zatrzymana po wykonaniu wykopu pod kondygnację podziemną. Na przedmiotowej działce pod przypowierzchniowymi gruntami nasypowymi i głębiej leżącymi gruntami zastoiskowymi występują średnio zagęszczone i zagęszczone piaski drobne i pylaste, o stopniu zagęszczenia ID=0.55÷0.70 i lokalnie twardoplastyczne gliny.

 • Torfy na budowie

  W pobliżu skrzyżowania ulicy Przyczółkowej i Europejskiej powstaje właśnie market budowlany, którego generalnym wykonawcą jest firma Mirbud. Pomimo że obiekt nie będzie wysoki i obciążenia od jego konstrukcji są względnie niewielkie, w miejscach występowania słabonośnych torfów konieczne jest posadowienie pośrednie budynku z użyciem pali fundamentowych. Firma Menard wykonuje kolumny betonowe o długości około 6-8 m w miejscach o największych obciążeniach od konstrukcji. Dodatkowo cały teren został podniesiony o kilka metrów, a nasyp zagęszczano przy użyciu walca okołkowanego. W przeszłości cześć terenu inwestycji stanowiło starorzecze Wisły a następnie zbiornik bezodpływowy, który z czasem wysechł i zniknął w gąszczu wodolubnej roślinności, pozostawiając po sobie kilkumetrowej miąższości pokład torfów i namułów.

 • Nowy Kampus Uniwersytetu Białostockiego

  W Białymstoku pomiędzy ulicami Ciołkowskiego, Letniska i Wiosenną na powierzchni ponad 30 ha trwa budowa nowego Kampusu Uniwersyteckiego. W ramach inwestycji powstaną wydziały: Chemii, Fizyki, Matematyki i Biologii o zróżnicowanej wysokości od 1 do 4 kondygnacji nadziemnych. Nowe wydziały posadowione zostaną na płytach fundamentowych na jednym poziomie, tj. na rzędnej 151,75 m n.p.m., z wyjątkiem północnej części wydziału Chemii, która posadowiona będzie nieco wyżej. Poniżej płyt fundamentowych zaprojektowano 15 cm warstwę filtrującą z przepuszczalnego żwiru. Pod płytami fundamentowymi ułożona zostanie sieć kanalizacyjna.

 • Volumetric rozpoczął budowę w Kielcach

  Rozpoczęła się budowa Promenady Solnej – najdroższych i najbardziej luksusowych apartamentów w Kielcach. Budynek o wysokości 5 pięter z jednopoziomowym garażem podziemnym powstanie przy ulicy Solnej w bliskim sąsiedztwie rzeki Silnicy. Woda gruntowa na terenie inwestycji znajduje się na głębokości około 2 m ppt., stąd zaistniała konieczność odwodnienia i wykonania części podziemnej budynku w technologii szczelnej w otoczeniu ścianki szczelnej, którą wykonuje Aarsleff. Wykonawcą prac budowlanych będzie natomiast Unimax.

 • Geotest dokonał zakupu sondy CPTU

  W czerwcu 2011 roku, po 3 latach od zakupu sondy statycznej CPT firmy Pagani TG63-150 ze stożkiem mechanicznym, Geotest nabył oprzyrządowanie do sondowania CPTU ze stożkiem elektrycznym (piezostożkiem). Doświadczenie zdobyte w ciągu trzech lat sondowania CPT pozwoliło na opracowanie wiarygodnej metody interpretacyjnej wyników oraz dało podwaliny pozwalające na rzetelne wprowadzenie do użytku sondowania CPTU.

 • Nowe mieszkania na Służewcu

  Firma Atlas Estates rozpoczęła kolejną inwestycję mieszkaniową w Warszawie – Concept House. Tym razem Służewcu na skrzyżowaniu Obrzeżnej i Cybernetyki powstanie budynek o zróżnicowanej wysokości od 6 do 12 pięter z 1-kondygnacyjnym podziemnym garażem. Autorem projektu jest pracownia architektoniczna Archiplan. Dokumentację geologiczno-inżynierską przygotował Geotest. Planowany termin ukończenia inwestycji to połowa 2013 roku. Obecnie trwają pracy przy drążeniu ścian szczelinowych, których wykonawcą jest Warbud.

 • Ronson buduje na Ursynowie

  Na budowie Gemini II widać już zarys części podziemnej budynku. Wykonane zostały ściany szczelinowe oraz kotwy gruntowe. W chwili obecnej trwają prace związane z głębieniem wykopu pod garaż podziemny oraz próbne obciążenia kotew gruntowych. Badanie naciągu kotew zostało ukazane na poniższych fotografiach. Podczas badań geotechnicznych dla tej inwestycji stwierdzono występowanie w podłożu gruntów nasypowych o kilkumetrowej miąższości, poniżej których zalegały piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0.50-0.60. Poniżej rozpoznano morenowe gliny piaszczyste w stanie półzwartym. Gliny te, zalegają na znacznym obszarze południowej Warszawy i charakteryzują się silnym skonsolidowaniem i często stanowią trudności związane z ich urabianiem. Utwory te pod względem wytrzymałości zachowują się jak słabe skały.

 • Budowa przy Łowickiej

  Przy zbiegu ulicy Łowickiej i Madalińskiego trwa budowa budynku mieszkalnego z usługami. Obiekt będzie posiadał jednokondygnacyjny garaż podziemny. Autorem projektu jest znana warszawska pracownia Jems Architekci. Inwestycję finansuje firma Gąsiorowskiego Sp. z o.o., natomiast wykonawcą prac budowlanych jest Budner SA. Obecnie trwają prace przy budowie stropu kondygnacji podziemnej. Wykop pod część podziemną budynku zrealizowano w otoczeniu ściany berlińskiej rozpartej na całej jego powierzchni. Budynek posadowiony został na płycie fundamentowej.

Podział na strony