Aktualności wg lat: 2011

 • Doubletree by Hilton przy ul. Skalnicowej

  Rozpoczęły się prace budowlane przy ul. Skalnicowej w Wawrze. Na terenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Platon powstanie czterogwiazdkowy hotel Doubletree sieci Hilton. Autorem projektu jest pracownia Kazimierski i Ryba. Warunki geologiczne na terenie inwestycji są sprzyjające dla budownictwa, za wyjątkiem niewielkiego obszaru gdzie wstępują grunty organiczne. W tym miejscu zaprojektowano wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn żwirowych. Hotel posiadał będzie 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną.

 • Istota kanałów melioracyjnych na Białołęce

  Przy ulicy Sprawnej rozpoczęły się prace budowlane. Na opisywanej działce powstanie osiedle mieszkalne. Budowa geologiczna terenu jest prosta - poniżej przypowierzchniowej warstwy gruntów spoistych reprezentowanych przez gliny i gliny pylaste w stanie od twardoplastycznego do plastycznego, zalegają średnio zagęszczane piaski. Teren budowy sąsiaduje bezpośrednio z jednym z kanałów melioracyjnych zlokalizowanych na tym obszarze.

 • Feniks Office Building

  Rozpoczęła się budowa biurowca Feniks przy ulicy Żelaznej w centrum Warszawy. Inwestorem jest firma Europlan, natomiast generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. Budynek o 8 kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych kosztował będzie około 100 milionów PLN. Badania geotechniczne dla inwestycji, w tym sondowania statyczne wykonał Geotest.

 • Budowa w Wawrze

  Przeszło metr podniosła się woda na budowie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Wawrze przy ulicy Bachusa. Przy realizacji posadowienia konieczne było wykonanie odwodnienia. Zastosowano zestaw igłofiltrów, który skutecznie obniżył poziom wody gruntowej do wymaganego poziomu. W podłożu zalegają piaski drobne i średnie o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0.35. Zaprojektowano posadowienie na ławach fundamentowych.

 • Skanska buduje Atrium 1

  Skanska rozpoczęła prace przy swojej najważniejszej inwestycji budowlanej w stolicy. Atrium 1 wzniesione zostanie w miejscu zapowiadanego wcześniej wieżowca o nazwie Atrium South. Nowy wieżowiec będzie najwyższym budynkiem miasteczka biurowego zlokalizowanego wzdłuż ul. Jana Pawła II. Obecnie trwają prace przy wierceniu otworów do instalacji pompy ciepła. Na niewielkiej działce wykonanych zostanie około 50 wierceń do głębokości 200 metrów.

 • Prace budowlane przy kościele Św. Anny

  Wreszcie rozpoczęto roboty budowlane wokół kościoła św. Anny w Warszawie. Firma Stabilizator realizuje projekt naprawy kanalizacji deszczowej. Przeprowadzone w latach 2009 – 2010 badania wykazały, że niesprawność tej kanalizacji jest jedną z przyczyn braku stabilizacji skarpy.

 • Wały ziemne o funkcji ekranów akustycznych

  Kilkumetrowej wysokości wały ziemne powstają na posesji nieopodal Piaseczna. Wały spełniają funkcję ekranów akustycznych. Stateczność skarp uzyskano stosując siatkę ogrodzeniową mocowaną gwoździami do ziemnego korpusu. Siatka pokrywana jest mieszanką torfu i humusu. Warstwa gruntu o grubości ~10 centymetrów po ułożeniu zostaje wyrównana.

 • Przypora ziemna zamiast kotew gruntowych

  Ściana szczelinowa na budowie Konstruktorska Business Center zabezpieczone jest kotwami gruntowymi. Na fragmencie południowej ściany kotwy zastąpiono przypora ziemną. Po wykonaniu części podziemnej konstrukcji ściana szczelinowa zostanie rozparta o tą właśnie konstrukcję, a zapora zostanie usunięta. W ten sposób ograniczono koszt budowy, bowiem sąsiad życzył sobie wynagrodzenie za wprowadzenie kotew na jego działkę.

 • Następna stacja: C9 Rondo Daszyńskiego

  Rozpoczęły się prace budowlane przy II linii metra w Warszawie. Największy postęp prac obserwuje się na stacji oznaczonej jako C9 – Rondo Daszyńskiego. W obrębie wykonanych ścian szczelinowych, przy zastosowaniu metody stropowej, powstaje stacja podziemna wraz z torami odstawczymi. Obecnie wykonywane są prace przygotowawcze pod wykonanie górnej płyty stropowej oraz jednocześnie trwa wykonywanie uszczelnienia dna w obrębie torów odstawczych wewnątrz wykonanych wcześniej ścian szczelinowych. Uszczelnienie przy pomocy metody jet grouting konieczne jest ze względu na brak występowania naturalnej warstwy utworów spoistych odcinającej dopływ wody przez dno wykopu.

 • Ambassador Office Building

  Przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie trwa budowa budynku biurowego o zróżnicowanej wysokości od 7 do 11 kondygnacji nadziemnych. Cechą charakterystyczną obiektu będzie zielona przestrzeń rekreacyjna z bezpośrednim dostępem z powierzchni biurowych zlokalizowana na niższej części dachu. Również niespotykane w tej części Warszawy jest zagłębienie budynku na 4 kondygnacje podziemne. Wykonawcą prac budowlanych jest Warbud SA.

Podział na strony