Aktualności wg lat: 2008

 • Prosta Tower

  W lipcu na budowie wysokościowca Prosta Tower osiągnięto poziom najniżej projektowanej podziemnej kondygnacji. Wykonawca ścian szczelinowych "Soletanche" prowadzi także roboty do poziomu zero. W budynku zaprojektowano i wykonano pięć podziemnych kondygnacji. W podłożu zalegały piaski drobnoziarniste. W otworach badawczych o głębokości 25 metrów nie osiągnięto stropu gruntów nieprzepuszczalnych. W piaskach na głębokości siedmiu metrów zalegało zwierciadło wody gruntowej. Ze względu na bezpośredni kontakt z budynkiem "J.W. Construction" nie było możliwe wykonanie odwodnienia.

 • Budowa przy Kasprowicza

  Firma budowlana "Karmar" prowadzi budowę budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ulicy Kasprowicza 68 w Warszawie. Inwestorem jest "Lubosa Polska" Sp.z o.o. Wykop wykonano w obudowie ze ścian szczelinowych rozpartych rozporami. Budowa usytuowana jest równolegle do stacji metra Wawrzyszew. Podczas budowy stacji kłopot sprawiała woda gruntowa dopływająca od czoła stacji (z kierunku południowego). Od boków szczelność zapewniały ściany szczelinowe zagłębione w warstwy nieprzepuszczalnych glin zwałowych. Ten sam sposób zabezpieczenia przed woda gruntową zastosowano przy budowie budynku mieszkalnego. Ściany szczelinowe spełniły, więc trzy funkcje. Stanowią obudowę wykopu, są elementem konstrukcji budynku i odcinają dopływ wody gruntowej.

 • Kolejny odcinek metra zakończony

  "Mostostal Warszawa" zakończył realizowany przez firmę "Bielański" odcinek metra. Wcześniej oddana została stacja Słodowiec wraz z torami odstawczymi. Gotowe są już stacje Stare Bielany i Wawrzyszew oraz łączące je tunele szlakowe. Ulica Kasprowicza została wyremontowana. W pasie zieleni wykonano chodnik i ustawiono ławki. Niestety przeciągnęła się budowa stacji Młociny i pociągi metra mogą kursować jedynie do Słodowca. Całość trasy powinna być gotowa dopiero w końcu przyszłego roku.

 • Budowa przy Pięknej

  Budynek mieszkalny wznoszony jest przy ulicy Pięknej na tyłach Biblioteki przy Koszykowej i obok słynnego w czasie Powstania Warszawskiego budynku Małej Pasty. Ściany szczelinowe stanowią obudowę wykopu. Zastosowano metodę stropową. Projekt budynku powstał w pracowni architektonicznej "Bulanda-Mucha". W poziomie posadowienia płyty fundamentowej występują twardoplastyczne i półzwarte gliny zwałowe.

 • Budowa kościoła w Markach

  W Markach przy ulicy Ząbkowskiej rozpoczęła się budowa kościoła. Budowa jest zlokalizowana na terenie dawnego wyrobiska cegielni. Jak wykazały badania geotechniczne pod powierzchnią terenu do głębokości trzy metry zalegają grunty nasypowe. Grunty te nie nadają się do posadowienia i musiały zostać wybrane. Świątynia, której projekt wykonał profesor Andrzej Buchner nie jest podpiwniczona.

 • Budowa nowego studia TVN

  Firma Soletanche rozpoczęła wykonywanie ścian szczelinowych na budowie nowego studia dla telewizji TVN. Ściany szczelinowe głębione do poziomu trzeciorzędowych iłów mają odciąć dopływ wody do wykopu. Strop iłów jest mocno pofałdowany. Od strony ulicy Augustówka zalega on na głębokości około 30 metrów. Na innym fragmencie działki iły znajdują się już 15 metrów poniżej terenu. Na każdym odcinku ściana szczelinowa musi sięgnąć i wejść w iły. Firma Soletanche wyznaczyła najlepszych swoich fachowców do realizowania tego przedsięwzięcia.

 • Budowa przy Czerniakowskiej

  Budimex-Nieruchomości realizuje budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Czerniakowskiej u zbiegu z Idzikowskiego. Zaplanowano jedną kondygnację podziemną, która znajduje się powyżej poziomu wody gruntowej. W podłożu zalegają grunty piaszczyste pradoliny Wisły.

 • Pękła konstrukcja budynku na terenie EC Siekierki

  Pękła konstrukcja Budynku Głównego na terenie EC Siekierki. Fundamenty budynku stanowią stropy fundamentowe posadowione na głębokości 6.0 metrów poniżej powierzchni terenu. Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały że pod fundamentami budynku znajdują się upłynnione piaski. Od głębokości posadowienia do lokalizacji 14.0 metrów występują piaski w których sonda ciężka DPSH zagłębia się pod wpływem własnego ciężaru bez wbijania! Konieczne jest jak najszybsze wzmocnienie podłoża metodą jet-grounding.

 • Osiedle na terenie Elektrowni Powiśle

  Rozpoczyna się budowa osiedla mieszkaniowego na terenie dawnej Elektrowni Powiśle. Projekt powstał w pracowni profesora Kuryłowicza. W terenie panuja trudne warunki geologiczne. Pod powierzchnią terenu występują grunty nasypowe o miąższości do kilku metrów. Na części działki pod nasypami zalegają namuły. W miejscu projektowanego posadowienia dźwigów konieczne będzie wykonanie pali. Budowę realizuje Warbud.

 • Biurowiec przy Domaniewskiej i Postępu

  Modzelewski i Rodek realizują budowę budynku biurowego u zbiegu ulic Domaniewskiej i Postępu. Inwestorem jest Echo-Inwestment. Budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemne. Obudowę wykopu stanowić będą ściany szczelinowe.

Podział na strony