Trwają prace badawcze i inwentaryzacyjne przy kościele Św. Anny

Narodowy Instytut Dziedzictwa ,w ramach programu wieloletniego "KULTURA+", opracowuje dokumentację 3D kościoła Św. Anny w Warszawie. Laserowy skaning ma na celu uzyskanie cyfrowego obrazu zabytku, który można potem połączyć z danymi geodezyjnymi i stworzyć kompletną dokumentację budowlaną obiektu. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków. Równocześnie prowadzone są badania geologiczne na skarpie kościoła, wykonano między innymi sondowania statyczne CPTU.

Wszystkie zabiegi prowadzone są ze względu na pojawienie się na ścianach świątyni groźnie wyglądających rys. Spękania powstały na skutek remontu trasy WZ w roku 2009. Od tego czasu prowadzony jest stały monitoring przemieszczeń zarówno bryły kościoła, jak i skarpy na której usytuowana jest świątynia - poprzez zainstalowane w gruncie inklinometry.