Herkules na Narodowym

Budowa Stadionu Narodowego weszła w decydującą fazę. Na stadionie trwa budowa stalowej konstrukcji podtrzymującej dach stadionu. Do jej instalacji używany jest dźwig Herkules o masie 500 ton. Dźwig porusza się na dwóch gąsienicach. Wymiary podstawy dźwigu 11 x 9 metrów. Wymiary pojedynczej gąsienicy 11 x 1.2 metra. Dźwig przekazuje obciążenie 250 kPa. Tak dużej masy dźwig musi poruszać się po stabilnym podłożu. Korona stadionu zbudowana jest z gruzów powojennej Warszawy. Na powierzchni gruzów ułożona została podbudowa z cegieł, którą przykryto asfaltem.

W celu określenia nośności gruntów nasypowych wykonanych zostało 16 sondowań sondą DPSH do głębokości 10 metrów. Po przeprowadzonej analizie wyników sondowań przyjęto dla nasypów uogólniony stopień zagęszczenia nasypów ID = 0.45. Jednocześnie sondowania wykazały że w nasypie nie występują pustki czy miejsca znacznych osłabień. Jednakże stwierdzono że zagęszczenie gruntów nasypowych maleje wraz z głębokością. Zdecydowano że Herkules będzie przemieszczał się po drewnianych podkładach ułożonych na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości około 0.2 metra. Pod kruszywem i geowłókniną separacyjną znalazła miejsce warstwa wyrównawcza z piasku. Tłuczeń zagęszczono ciężkim walcem.