Co się dzieje w tunelu Wisłostardy?

W zamkniętym kilka miesięcy temu tunelu Wisłostrady trwają prace mające na celu wykonanie tuneli II linii metra pod istniejącym obiektem drogowym przy wyższym współczynniku bezpieczeństwa niż to zaplanowano pierwotnie. Wykonano już iniekcje wysokociśnieniowe. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu iniekcji cementowej i chemicznej wewnątrz tunelu Wisłostrady. Iniekcja niskociśnieniowa ma na celu scalenie piaszczystych warstw występujących pod płytą denną tunelu Wisłostrady. W płycie tunelu wykonano serię otworów w których zamontowane zostały rury iniekcyjne służące do wprowadzenia zaczynu cementowo-chemicznego.

Mieszanka ta ma zdolność wnikania w struktury gruntu i jego scementowanie w momencie utwardzenia, jednocześnie roztwór ma stabilność zaczynu cementowego i uniemożliwia zanieczyszczenie wód gruntowych. Ciśnienie iniekcyjne zostało dobrane do rodzaju podłoża, tak aby wypełnić wszystkie pory wewnątrz gruntu i jednocześnie nie uszkodzić konstrukcji tunelu. Rury do iniekcji wykonane są z PCV i posiadają zawory manszetowe umieszczone co około 30 cm. Po wykonaniu prac iniekcyjnych zaplanowano wykonanie próbnych odwiertów wraz z testami przepuszczalności, których zadaniem będzie weryfikacja skuteczności wykonanych prac zabezpieczających.