Ciekawa budowa w Konstancinie

Przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie –Jeziornej rozpoczęły się prace przy budowie szkoły. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych posadowiony zostanie w złożonych warunkach gruntowych. W podłożu do głębokości kilku metrów zalęgają grunty organiczne, takie jak namuły i torfy oraz gliny pylaste w stanie plastycznym. Każde ze skrzydeł budynku posiadać będzie inną głębokość posadowienia. Cześć obiektu oparta została na kolumnach DSM. Wykonawcą tych specjalistycznych robót geotechnicznych był Keller. Jak wynika z dokumentacji projektowej całość obciążeń od konstrukcji przejmą wykonane kolumny, co pozwala na pozostawienie gruntów słabonośnych wokół kolumn. W wielu przypadkach kolumny DSM są tańszą alternatywą dla klasycznej wymiany gruntu.

Pozostała cześć budynku posiadać będzie kondygnację podziemną i posadowiona zostanie bezpośrednio, poniżej spągu gruntów organicznych. Podczas głębienia wykopu natrafiono jednak na przewarstwienia gruntów słabonośnych, które zostały usunięta, a w ich miejsce wbudowano piasek oraz chudy beton. Dużym utrudnieniem dla budowniczych był wysoki poziom wody gruntowej, wymagający zastawania „złożonego” sytemu odwadniającego, widocznego na zdjęciach poniżej.