Wieżowiec w miejscu Supersamu

Przy Placu Unii Lubelskiej, gdzie od 1962 mieścił się Supersam obecnie trwa budowa pierwszego wieżowca w tej części Warszawy, który będzie najbardziej wysuniętym na południe wysokim budynkiem w stolicy. Na terenie inwestycji jeszcze w latach ’20 XX wieku rozciągał się staw, który zasypany został około roku 1925. W tym czasie, przy rondzie Mokotowskim, czyli dzisiejszym placu Unii Lubelskiej, kończyło się miasto i był to dogodny teren mieszkaniowy, na którym chętnie wznoszono bardzo luksusowe kamienice. Od lat ‘60 XX wieku do roku 2006, teren ten nieodłącznie kojarzony był z pierwszym supersamem w Polsce.

Obecnie trwają prace fundamentowe przy powstającym na tym miejscu 21-piętrowym kompleksie biurowo-handlowego o nazwie Plac Unii. Koszte projektu to 500 mln złotych, a inwestycję finansuje Liebrecht & Wood oraz BBI Development. Projekt architektoniczny został stworzony przez pracownię Stefana Kuryłowicza i był inspirowany wieżowcami Chicago i Nowego Jorku z początku XX wieku. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest Warbud, natomiast jedne z najgłębszych ścian szczelinowych w Warszawie, sięgające lokalnie do głębokości ponad 50 metrów, wykonuje Soletanche.

Na terenie inwestycji warstwę przypowierzchniową budują grunty nasypowe o miąższości od 2 do 6 metrów, poniżej których zalegają utwory spoiste głównie gliny piaszczyste w stanie od twardoplastycznego do półzwartego z lokalnymi soczewkami piaszczystymi. Poniżej glin lodowcowych zalegają średnio zagęszczone i zagęszczone piaski drobne ze średnimi lub iły trzeciorzędowe. Spąg warstwy piasków lokalnie znajduje się na głębokości ponad 40 m ppt., co wymusiło wykonanie jednych z najdłuższych ścian szczelinowych.

Budowa geologiczna terenu inwestycji została rozpoznana poprzez wiercenia badawcze o głębokości od 20 do 55 metrów oraz sondowania statyczne CPT i CPTU, których przeciętna głębokość wyniosła 20 metrów, co było determinowane dużymi oporami na stożku w trakcie badań. Jedynie w miejscu zalegania iłów udało się pogrążyć stożek pomiarowy do głębokości 35 metrów ppt.