Przebudowa Arsenału

Planowana jest przebudowa siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego w Arsenale przy ulicy Długiej. Inwestycję w większości sfinansuje Unia Europejska. Podpisano przedwstępną umowę na 15 mln zł unijnej dotacji. Muzeum od pół wieku zajmuje budynek Arsenału, który został wzniesiony w 1643 r. jako królewska zbrojownia i nigdy nie był przystosowany do potrzeb muzeum. Ze zgromadzonych kilkuset tysięcy eksponatów z trudem jest miejsce na pokazanie 4 tys., a tym bardziej muzeum nie jest w stanie przyjąć żadnej z wielkich wystaw przygotowywanych przez Niemców, Włochów czy Francuzów. W dodatku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, m.in. nie ma ani jednej windy.

Przekształcenie Arsenału w nowoczesne muzeum będzie kosztować 22 mln zł (w tym 7 mln zł z budżetu województwa). Dużą część pieniędzy pochłonie podpiwniczenie wewnętrznego dziedzińca, częściowo na głębokość dwóch kondygnacji. W zbudowanych podziemiach znajdą się trzy sale dydaktyczne, duża sala kinowo-odczytowa oraz magazyny. Dziedziniec otrzyma nową nawierzchnię i stanie się miejscem koncertów i imprez plenerowych. Przeniesienie części funkcji pod ziemię sprawi, że zwolnią się pomieszczenia w skrzydłach Arsenału. We wschodnim zostanie ulokowana najstarsza i największa w Polsce biblioteka archeologiczna licząca 60 tys. woluminów (obecnie - w skrzydle północnym). Z kolei skrzydło północne zajmą ekspozycje. Powierzchnia wystawowa zwiększy się tu z 1,5 do blisko 3 tys. m kw. Do muzeum będzie się wchodzić od ul. Długiej, zainstalowane zostaną windy. Zaadaptowane zostaną też poddasza, które pomieszczą biura i magazyny. Nie ma jeszcze projektu przebudowy gmachu. Wyłoni go konkurs planowany w przyszłym roku. Ponieważ Arsenał jest cennym zabytkiem, wszystkie przeróbki musi zaakceptować stołeczny konserwator. Prace budowlane i adaptacyjne przewidziane są na lata 2012-15.

Źródło: gazeta.pl
Zdjęcie: maps.google.com