Aktualności: Rewitalizacje

  • Skwer Hoovera

    Odwiedziliśmy Skwer Hoovera gdzie od października 2007 roku prace budowlane prowadził Mostostal Warszawa. Projekt rewitalizacji placu i budowy pawilonu opracowany został w pracowni Jems Architekci. Badania geotechniczne wykonał Geotest. W podłożu do głębokości 4.70 metra ppt występowały grunty nasypowe zbudowane z piasków przemieszanych z gruzem ceglanym. Grunty nasypowe przykrywały średnio zagęszczone piaski średnie i grube i twardoplastyczne gliny. Piaski występowały do głębokości 8.20 metra ppt. Wodę gruntową pomierzono na głębokości 5.0 metrów ppt. tj. na rzędnej 23.90 m np. "0" Wisły, nieznacznie poniżej projektowanego poziomu posadowienia pawilonu.

Podział na strony