Targi Geologia 2005

8 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzecie Międzynarodowe Targi Geologia 2005. Na targach zaprezentowało się 110 wystawców. Wśród uczestników oglądaliśmy firmy produkujące sprzęt do badań geotechnicznych, geologicznych i związany z problematyką ochrony środowiska, firmy oferujące różnego typu usługi, instytuty badawcze i uczelnie. Patronem honorowym i współorganizatorem targów był państwowy Instytut Geologiczny.

Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Przedsiębiorstwa Doradztwa Technicznego Gomor - Technik sp. z o.o. ze Szczecina, przedstawiciela handlowego tak znanych firm jak Eijkelkamp i Borros. Wystawca zaprezentował prosty sprzęt do badań polowych - precyzyjnie wykonane świdry różnego typu. Można też było zobaczyć próbniki oraz sondę CPT.

Polski sprzęt do badań, podobnie jak w ubiegłym roku, oferował Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych pana mgr inż. Waldemara Szkurłata. Produkowane w Wesołej pod Warszawą lekkie sondy dynamiczne pracują w wielu miejscach na terenie naszego kraju. W Zakładzie można też kupić lekką płytę dynamiczną do badań dynamicznych LFG oraz przyrząd do badania nośności VSS. Urządzenia te produkowane są przez niemiecką firmę HMP Preuefgeraetebau GmbH z Magdeburga.

Sprzęt geotechniczny, między innymi samojezdne wozy wiercące, zaprezentowała firma Boart Longyear z Wilkowa. Uwagę zwracała też krakowska firma Amago, mająca w ofercie sprzęt firm Soilmec, Apageo i Pagani.

Wśród wystawców zobaczyliśmy również dystrybutorów oprogramowania i czasopism. Licznie zaprezentowały się ośrodki badawcze. Nie widzieliśmy natomiast obecnej na poprzednich targach holenderskiej firmy Van den Berg z Holandii.

Równocześnie z targami w PKiNie odbywały się imprezy towarzyszące. W środę 8 czerwca miała miejsce konferencja samorządowa "Ekologiczne inwestycje komunalne - strategia i środki", z cyklu "Finansowanie rozwoju lokalnego". Zorganizowała ją Fundacja Promocji Gmin Polskich. Z kolei popołudniu można było wziąć udział w przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny seminarium pt. "Zastosowanie technologii GIS w zagadnieniach wykorzystywania i ochrony zasobów przyrody nieożywionej".

Następnego dnia z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia powstania Instytutu Techniki Budowlanej odbyło się seminarium "Problematyka badawcza Zakładu Geotechniki ITB". Spotkanie rozpoczął kierownik Zakładu Geotechniki profesor dr hab. Inż. Lech Wysokiński, który przedstawił historię Zakładu, a następnie wygłosił referat na temat: "Projektowanie geotechniczne (teoria i praktyka)". Następnie referaty przedstawili pozostali pracownicy Zakładu Geotechniki:

  • "Stateczność Skarpy Zamku Królewskiego i Starego Miasta w W-wie" - Stanisław Łukasik
  • "Badania dla składowisk odpadów" - Edyta Majer
  • "Głębokie wykopy - stateczność obudów oraz grunty zbrojone" - Walery Kotlicki
  • "Badania polowe w geotechnice" - Tomasz Godlewski
  • "Wzmacnianie fundamentów - podbicia" - Marek Świeca

Po wygłoszeniu referatów na ręce profesora Lecha Wysokińskiego życzenia składali przedstawiciele różnych uczelni i instytucji. Uroczysty adres wręczyła m.in. dr hab. Anna Lewandowska - kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych Instytutu Dróg i Mostów PW. Politechnika od lat współpracuje z Instytutem Techniki Budowlanej. Do życzeń dołączyła się też redakcja "Geotekstu", dziękując za wielokrotnie udzielaną pomoc, rady i współpracę. Razem z życzeniami przekazaliśmy profesorowi komplet wszystkich numerów "Geotekstu" nagranych na płytę CD. Na płycie, oprócz numerów archiwalnych, znalazł się ostatni, czerwcowy numer naszego internetowego magazynu. Przeszło sto płyt wręczyliśmy także pozostałym uczestnikom konferencji.

Prosto z Pałacu Kultury uczestnicy przyjechali metrem na ulicę Ksawerów do siedziby Zakładu Geotechniki, gdzie odbyła się prezentacja laboratorium, połączona z poczęstunkiem. W tym czasie na targach rozpoczęła się konferencja "Problemy ekologiczne rekultywacji terenów poprzemysłowych", zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny. Ze szczególną uwagą wysłuchaliśmy referatu dr. Stanisława Wołkowicza z PiG pt. "Rekultywacja terenów zdegradowanych - teoria i praktyka".

W trakcie dwudniowych targów bez żadnych opłat można było zwiedzać Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, Muzeum Geologiczne PiG, Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Ziemi PAN.

Po zakończeniu Międzynarodowych Targów Geologia 2005 mamy nadzieję, że w roku 2006 program będzie jeszcze bogatszy, a Targi zgromadzą większą liczbę wystawców i zwiedzających.