Konferencja PZiTB w Puławach

W maju w Pułtawach odbyła się zorganizowana przez "Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa" i "Komitet Inżynierii i Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych" ll Ogólnopolska Konferencja "Problemy realizacji inwestycji". Konferencja odbywająca się w położonym na brzegu Wisły Domu Turysty, trwała cztery dni.

Referaty prezentowane były na czterech sesjach:

  • Sesja l - Organizacja przedsięwzięć budowlanych
  • Sesja ll - Technologia realizacji procesów budowlanych
  • Sesja lll - Maszyny i urządzenia budowlane
  • Sesja lV - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowach

Z geotechnicznego punktu widzenia szczególnie zainteresowały mnie cztery referaty. Pierwszy przedstawiony przez Sławomira Maja zatytułowany był "Nowoczesne metody kontroli konstrukcji, stosowane na budowie kompleksu Złote Tarasy w Warszawie".

Ten olbrzymi kompleks handlowo - usługowo - rozrywkowy budowany jest obok Dworca Centralnego. Budynki zajmują powierzchnię 30 200 m2. Powierzchnia użytkowa bez parkingów to 80 400 m2. Kształt działki jest zbliżony do kwadratu o bokach rzędu 170 x 180 metrów. Kubatura 1 145 000 m3. W obiektach wchodzących w skład kompleksu znajdują miejsce:

  • część handlowo - usługowa o czterech kondygnacjach
  • część biurowa zlokalizowana w trzech budynkach: wieżowiec od strony ulicy Emilii Plater, oraz dwa biurowce usytuowane od strony ulicy Złotej

Część podziemna posiada cztery i częściowo trzy kondygnacje, a wierzch płyty dennej znajduje się odpowiednio na około 10 i 13 metrach poniżej powierzchni terenu.

Wykop wykonany został w obudowie ze ścian szczelinowych o grubości 0.80 metra. Stateczność ściany szczelinowej zapewniały kotwie gruntowe i rozpory. Fundament stanowi monolityczna niedylatowana płyta denna o grubości pod wieżowiec 2.65 metra; 1.0 - 1.80 metra w pozostałej części.

Dla zrównoważenia osiadań płyty, pod wieżowcem zaprojektowano 140 żelbetowych pali wierconych.

Wykonanie płyty możliwe było po obniżeniu poziomu wody gruntowej. Odwodnienie wykonano stosując osiem studni. Lustro wody obniżono o 7.0 metrów. Skutki odwodnienia widoczne były na budowie przy budynku "Pasty" na ulicy Zielnej, o czym pisaliśmy w majowym numerze "Geotekstu".

Na budowie zastosowano system nowoczesnej kontroli. Systemy te można podzielić na trzy kategorie:

  • zapewnienie jakości w trakcie realizacji
  • kontrola stanu elementów konstrukcji
  • kontrola i monitoring wpływu budowy na otoczenie

Szczególnie ciekawy jest system kontroli przemieszczeń ścian szczelinowych. Zainstalowano inklinometry rozmieszczone w odległości 60 metrów. Pomiary przemieszczeń mierzono czujnikami rozstawionymi co 2.0 metry. Dla każdego czujnika określono alarmową wartość przemieszczeń. Dane w sposób ciągły przesyłane są do komputera. System umożliwia monitorowanie przemieszczeń poziomych na wysokości całej ściany z dokładnością do 0.13 mm. Początkowo na budowie stosowane są czujniki obciążenia (Load Cels). Mierzą one naciski płyty dennej pod wieżowcem na głowice pali i na podłoże gruntowe, siły w kotwiach gruntowych i ukośnych rozporach.

Rezonans pionowy umożliwi kontrolowanie ciągłości pali. Do pomiaru poziomu wody gruntowej zastosowano osiem piezometrów, w tym pięć dwupoziomowych.

Pomiary wykonywane są automatycznie raz lub dwa razy w ciągu doby.

Jeszcze nigdy nie były prowadzone, zakrojone na tak wysoką skalę, pomiary kontrolne. Miejmy nadzieję, ze budowa wytyczyła nowe standardy i inni inwestorzy będą skłonni prowadzić podobne badania.

Drugi referat został poświęcony budowie centrum handlowego "Arkadia". Centrum wznoszone w Warszawie w pobliżu Ronda Zgrupowania Radosław (Rondo Babka) będzie największym kompleksem handlowo - rozrywkowym w Europie Środkowo - Wschodniej.

W podłożu projektowanej budowy występowały grunty nasypowe o znacznej miąższości. Grunty nasypowe nie były zagęszczone i nie nadawały się do posadowienia fundamentów. Budynek oparty został na 2400 palach CFA o średnicach od 80 do 120 centymetrów i długości do 20 metrów. Pale wykonane były głównie na siatce o wymiarach 8 X 8 metrów. Słupy konstrukcji opierają się na pojedynczych palach lub grupach złożonych z dwóch lub trzech pali.

Obecnie na budowie trwają prace wykończeniowe. Między innymi formowany jest nasyp od strony Ronda Babka. W jednym z następnych numerów "Geotekstu" opiszemy szczegółowo tę realizację.

Centrum "Arkadia" ma zostać otwarte w październiku tego roku.

Konferencja w Puławach jest godna polecenia inżynierom budowlanym różnych specjalności. Przez cztery dni wymieniali się doświadczeniami projektanci, inwestorzy i praktycy. W przyszłym roku ma odbyć się kolejne takie spotkanie.