Aktualności: Relacje z wydarzeń

 • Targi Geologia 2012

  W dniach 24 i 25 maja na dziedzińcu Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbyły się targi Geologia Geo –Eco- Tech. W części wystawienniczej zlokalizowane zostały stoiska wielu firm branżowych, można było również zapoznać się z nowościami na rynku sprzętu poszukiwawczego i badawczego.

 • Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

  W dniach 16-18 listopada w Gdańsku-Jelitkowie odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce”. Głównym organizatorem konferencji był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, działający we współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Przedstawiono kilkadziesiąt referatów, które zostały zreferowane w sesjach oraz wydrukowane w Biuletynie Państwowego Instytut Geologicznego 446 (2011).

 • Zabudowa mieszkaniowa w miejscu ogródków działkowych przy Waszyngtona

  Nadal nie wiadomo czy powstanie nowa zabudowa w miejscu zajmujących 32 hektary ogródków działkowych pomiędzy ulicami: Waszyngtona, Kinową i Stanów Zjednoczonych. Przed wojną ziemia należała do spółki Nowe Dzielnice zarejestrowanej w Belgii, Tymczasem w latach 50. i 60. państwo spłaciło część zobowiązań m.in. wobec spółek belgijskich, których mienie przejęło. Trzeba ustalić czy Nowym Dzielnicom wypłacono odszkodowanie. Roszczenia do tego gruntu w 2000 roku kupiła spółka Projekt S, należąca do kieleckiego dewelopera Michała Sołowowa, od przedwojennych właścicieli (spadkobierców spółki Nowe Dzielnice), którym ziemię za PRL odebrało państwo na mocy tzw. dekretu Bieruta. Kielecki deweloper kupił roszczenia za milion złotych, wartość działki wyliczano wówczas na 142 mln zł. W ubiegłym roku szacowano ją nawet na 640 mln zł. Ratusz uznał roszczenia spółki, a działkowcy podnieśli alarm.

 • Targi Geologia 2009

  14 maja rozpoczęły się VII Międzynarodowe Targi Geologia 2009. Tym razem wystawa i imprezy towarzyszące zostały zorganizowane na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Nie bez powodu. W tym roku Instytut obchodzi 90 rocznicę powstania. W adresie skierowanym do wystawców i gości targów dyrektor Instytutu doc. dr hab. Jerzy Nawrocki pisze: "Państwowy Instytut Geologiczny, od chwili swego powstania koncentruje swoją aktywność wokół zagadnień najważniejszych dla poznania i ochrony zasobów Ziemi oraz stworzenia naukowych podstaw dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Nasza działalność, niezwykle istotna dla administracji państwa, została w tym roku doceniona w sposób szczególny - Instytut jako jeden z nielicznych otrzymał status państwowego instytutu badawczego".

 • Targi Autostrada w Kielcach

  W Kielcach rozpoczęły się XV Międzynarodowe Targi Autostrada - Polska. Na terenie wystawy można było zobaczyć największe firmy związane z budownictwem drogowym. Zaprezentowano ciężkie maszyny i sprzęt budowlany oraz materiały i surowce do budowy dróg. Swoje stoiska zorganizowały wiodące firmy specjalizujące się w budownictwie drogowym. Na targach zaprezentowało się blisko 800 wystawców z 25 państw. Targom towarzyszy bogaty program konferencji naukowo - technicznych, semianariów i prezentacji firm. Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował konferencję "Nowoczesne systemy ochrony antykorozyjnej obiektów mostowych".

 • Targi Geologia 2005

  8 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzecie Międzynarodowe Targi Geologia 2005. Na targach zaprezentowało się 110 wystawców. Wśród uczestników oglądaliśmy firmy produkujące sprzęt do badań geotechnicznych, geologicznych i związany z problematyką ochrony środowiska, firmy oferujące różnego typu usługi, instytuty badawcze i uczelnie. Patronem honorowym i współorganizatorem targów był państwowy Instytut Geologiczny.

 • Nagrody Ministra Infrastruktury

  Pod koniec ubiegłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody ministra infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w roku 2004. Komisja pracująca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Zbigniewa Pawłowskiego przyznała siedemnaście nagród, w tym dwie pierwszego, siedem drugiego i osiem trzeciego stopnia.

 • Konferencja Wisła 2005

  W dniach 1-4 marca w górującym nad Wisłą hotelu Gołębiewski odbyła się jubileuszowa XX Ogólnopolska Konferencja "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji". Konferencja, zorganizowana przez Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, poświęcona została nowym rozwiązaniom konstrukcyjno - materiałowo - technologicznym.

 • Konferencja Krynica 2004

  W dniach od 12 do 14 września 2004 roku odbyła się w Krynicy jubileuszowa 50 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2004". W części poświęconej geotechnice przedstawiono kilka artykułów. Poniżej podajemy spis autorów i tytułów.

 • Targi Geologia 2004

  W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się drugie Międzynarodowe Targi Geologii 2004. Targi reklamują się jako jedyna w Polsce impreza handlowa poświęcona zastosowaniom geologii w gospodarce, administracji samorządowej i ochronie środowiska. Patronat honorowy pełni Państwowy Instytut Geologiczny, który jest jednocześnie współorganizatorem targów.

Podział na strony