Aktualności: Problemy na budowach

 • Trudna lokalizacja

  Budynek apartamentowy powstaje na tyłach ulicy Puławskiej przy ulicy Boryszewskiej. Obiekt usytuowany jest przy Skarpie Warszawskiej. Jak wykazały badania geotechniczne pod powierzchnia terenu występują grunty nasypowe. Ich miąższość zwiększa się w części wykopu położonego bliżej skarpy. Wykonane wiercenia wykazały, że przy wschodniej krawędzi skarpy grunty nasypowe występują 3.0 metry poniżej dna wykopu. Dla przeprowadzenia tak głębokiej wymiany konieczne było zabezpieczenie skarpy wykopu. Firma Stump wykonała palisadę z dwuteowników.

 • Budowa w Wawrze

  Przeszło metr podniosła się woda na budowie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Wawrze przy ulicy Bachusa. Przy realizacji posadowienia konieczne było wykonanie odwodnienia. Zastosowano zestaw igłofiltrów, który skutecznie obniżył poziom wody gruntowej do wymaganego poziomu. W podłożu zalegają piaski drobne i średnie o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0.35. Zaprojektowano posadowienie na ławach fundamentowych.

 • Jak nie należy odwadniać wykopu

  Podwyższone poziomy wód gruntowych towarzyszą w zasadzie wszystkim aktualnie prowadzonym budowom w Warszawie. Największe wahania zwierciadła wód obserwujemy na tarasie Wiślanym, czego przykładem mogą być tereny Wilanowa. Właśnie w tej okolicy zaobserwowaliśmy, jak brak świadomości i wiedzy z zakresu hydrogeologii, przyczynia się do niewłaściwego sposobu odwadniania terenu. Na przedmiotowej działce, wykopano przy użyciu koparki, obszerny kilkumetrowej głębokości dół, z którego bezpośrednio miało rozpocząć się pompowanie. Zanurzona w wodzie pompa o dużym wydatku miała za zadanie obniżyć poziom wody gruntowej.

 • Torfy na budowie

  W pobliżu skrzyżowania ulicy Przyczółkowej i Europejskiej powstaje właśnie market budowlany, którego generalnym wykonawcą jest firma Mirbud. Pomimo że obiekt nie będzie wysoki i obciążenia od jego konstrukcji są względnie niewielkie, w miejscach występowania słabonośnych torfów konieczne jest posadowienie pośrednie budynku z użyciem pali fundamentowych. Firma Menard wykonuje kolumny betonowe o długości około 6-8 m w miejscach o największych obciążeniach od konstrukcji. Dodatkowo cały teren został podniesiony o kilka metrów, a nasyp zagęszczano przy użyciu walca okołkowanego. W przeszłości cześć terenu inwestycji stanowiło starorzecze Wisły a następnie zbiornik bezodpływowy, który z czasem wysechł i zniknął w gąszczu wodolubnej roślinności, pozostawiając po sobie kilkumetrowej miąższości pokład torfów i namułów.

 • Złota 44

  Polskie prawo budowlane jest jednym z najbardziej archaicznych w Europie, przekonał się o tym m.in. francuski deweloper Orco, a dowodem jest 17 piętrowy, betonowy szkielet w centrum stolicy. Złota 44 miała być najpiękniejszym budynkiem w Warszawie.

 • Kolumny DSM

  Trudne warunki dla budownictwa panują na działkach położonych wzdłuż ulic Bartyckiej i Bluszczańskiej na Siekierkach w Warszawie.

 • Ach te iły

  Przy Alei Waszyngtona woda gruntowa zalegała w piaskach już na głębokości 3.0 metry ppt. Inwestor Belgravia Polska projektował wykonanie dwóch kondygnacji podziemnych. Wysoki poziom wody gruntowej umożliwiał proste wykonanie jedynie jednej kondygnacji garaży. W zwartej zabudowie Saskiej Kępy niemożliwe było obniżenie zwierciadła wody gruntowe. Poszukiwano innego rozwiązania. Natura była łaskawa, pod piaskami na głębokości 11.3 - 12.2 metra ppt. znajdował się strop warstwy nieprzepuszczalnych, trzeciorzędowych iłów. Wykorzystano specyfikę budowy geologicznej i ścianę obudowy wykopu zagłębiono w warstwę iłów. Szczelna ściana szczelinowa od boków i praktycznie nieprzepuszczalny ił, zalegający w dnie odcięły dopływ wody do wykopu. W trakcie prowadzonych robót ziemnych wystarczyło wypompować wodę znajdującą się w piaskach wewnątrz wykopu. W takim przypadku pompowanie wody z wnętrza wykopu nie powoduje żadnych zmian w otoczeniu terenu budowy.

 • Zima i Most Północny

  Trwa budowa Mostu Północnego w Warszawie. Niskie temperatury znacznie utrudniły prowadzenie prac na budowie. W końcu ubiegłego roku w nurcie rzeki utworzone zostały dwie wyspy. W dno Wisły wbito profile stalowe i naprzeciwległe ściany połączono ściągami. Wygrodzono przestrzeń, którą wypełniono piaskiem. W ten sposób wybudowano wyspy, na których powstaną podpory nurtowe mostu. Podpory o długości przeszło 40 metrów i szerokości powyżej siedmiu metrów posadowione zostaną na palach wierconych o średnicy 1500 mm. Pod każdą podporę wykonane zostaną 52 pale oparte w podłożu na głębokość około 34 metry. Roboty palowe wykonuje Energopol Szczecin firma, która między innymi palowała przeprawę mostową przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Most w Szczecinie oparto na podporach nurtowych posadowionych na 134 palach średnicy 1500 mm i długości L=25,0 m. Pale wykonywano w pływających skrzyniach szalunkowych.

 • Awaria przy Braci Załuskich

  Na działce przy ulicy Braci Załuskich niezależnie od otworów badawczych wykonane zostały także sondowania sondą CPT. Wiercenia i sondowania przeprowadzono do głębokości 10 metrów ppt. Stwierdzono że w podłożu pod warstwą nasypów zalegających do głębokości około 1.0 metr występuje cienka warstwa piasków średnich i drobnych przykrywająca trzeciorzędowe iły pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Grunty trzeciorzędowe występują już na głębokości 2.0 metry. Jak wykazały sondowania statyczne, piaski są średnio zagęszczone, gliny pylaste zwięzłe twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL = 0.25, a iły w partiach stropowych twardoplastyczne IL = 0.05 – 0.15 i od głębokości około siedem metrów ppt. półzwarte. Dla celów dokumentacji geotechnicznej wykonane zostały trzy otwory badawcze i trzy sondy CPT. W dokumentacji podano, że woda gruntowa występuje jedynie lokalnie na stropie gruntów spoistych na głębokości 1.70 metra ppt. /rzędna 22.40 m np. „0” Wisły.

 • Kto kupi staw?

  Całkiem niedawno pisaliśmy o działce przy ulicy Estrady, gdzie na torfach ułożone zostały grunty nasypowe. Tym razem zawitaliśmy do Osowca leżącego w gminie Żabia Wola. Na terenie przeznaczonym pod budowę domu znajdował się zasypany staw. Grunty nasypowe o małej nośności występowały jeszcze przeszło metr poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Zostały one wybrane. Głębiej zalegają plastyczne piaski gliniaste i gliny.

Podział na strony