Niespodzianka

Od wielu lat namawiamy inwestorów i firmy budowlane do korzystania z usług geotechników, na etapie prowadzenia robót ziemnych i prac przygotowawczych do fundamentowania. Niezmiernie istotne jest żeby specjalista od gruntów przeprowadził badanie podłoża, na którym mają zostać posadowione fundamenty. Jest to szczególnie istotne w przypadku gdy dla projektowanej inwestycji nie była sporządzona dokumentacja geotechniczna.

Przygotowujemy dla naszych czytelników materiał o błędach wynikających z braku rozpoznania podłoża gruntowego. Jest to niezmierne ważne nie tylko dla dużych budynków mieszkalnych czy biurowych ale także dla niewielkich domów jednorodzinnych. Brak takiego rozpoznania stał się ostatnio przyczyną spękania parterowego budynku w Międzylesiu.

Na budowie, z której zdjęcia prezentujemy, został rozebrany stary budynek. Na jego miejscu wykonano wykopy fundamentowe pod nowy obiekt. Podczas prowadzonego odbioru gruntu zwrócił naszą uwagą fragment wykopu pod ławy fundamentowe. Poprosiliśmy o przegłębienie wykopu, w tym miejscu. W wykonanym wykopie odkryliśmy przeróżne śmiecie. Naszym oczom ukazała się cała kolekcja butelek, stary gumiak, parasol ogrodowy i inne drobiazgi. Tym razem udało się zapobiec awarii budowlanej.